HGP Ferajna


Reportaż filmowy z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016 !!!


Dodano 19 stycznia 2017 o godz. 11:56

Dla zainteresowanych kolegów, przedstawiam adres internetowy do Reportażu Filmowego z naszej Okręgowej Wystawy Sosnowiec 2016. Film udostępnił kolega Wiktor Furman z pigebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=kgRXiUXTZbo


Komunikat nr 1/2017


Dodano 12 stycznia 2017 o godz. 08:41

K O M U N I K A T   NR   1/2017

z dnia 11 stycznia 2017 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

1.              Składka członkowska na rok 2017 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.

 

2.              Podjęto uchwałę o stałych terminach zebrań Zarządu Okręgu na rok 2017. Zarząd Okręgu będzie się spotykał co drugi wtorek każdego miesiąca w Olkuszu, tylko w miesiącu grudniu będzie to trzeci wtorek, i tak :

 

- 14.02.2017 rok godz.17.00,

- 14.03.2017 rok godz.17.00,

- 11.04.2017 rok godz.17.00,

- 09.05.2017 rok godz.20.00,

- 13.06.2017 rok godz.20.00,

- 11.07.2017 rok godz.20.00,

- 08.08.2017 rok godz.20.00,

- 12.09.2017 rok godz.20.00,

- 10.10.2017 rok godz.17.00,

- 14.11.2017 rok godz.17.00,

- 19.12.2017 rok godz.17.00,

 

3.              Przypominamy o obowiązku rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2016 należy złożyć do Okręgu do dnia 28.02.2017 roku.

 

4.              Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2017 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2017 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.

 

5.              Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2017  tj :

            - składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od     każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia 15.05.2017 rok,

            - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie            dorosłych płatna do dnia 15.05.2017 rok  i  3,00 złote od każdego spisu        gołębi             młodych, płatna do dnia 15.08.2017 rok.

 

6.              Wysokość składki statutowej w Okręgu na rzecz obrączek rodowych na rok 2018, zgodnie ze statutem, uwzględniając koszty zakupu oraz ustalonych statutowo składek na rzecz Zarządu Głównego ( 0,10 zł) oraz Okręgu (0,20 zł)  wynoszą : 0,71 zł producent Columbex i 0,70 zł producent Ortech.

 

7.              Do dnia 22.02.2017 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2018 roku z podaniem wybranego producenta, co wiąże się z wysokością opłaty.

8.              Należność za obrączki rodowe 2018 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2017 roku.

 

9.              Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 14.03.2017 roku przekażą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2016, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.

 

10.         Uchwalono jednogłośnie zorganizowanie przez Okręg lotu nagrodowego gołębi młodych z miejscowości FURSTENWALDE /Niemcy/ w dniu 24.09.2017 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostanie obliczone mistrzostwo. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Każda serie danego hodowcy uczestniczy w zdobywaniu nagród. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 

11.         Uchwalono dofinansowanie przez Okręg, gołębi hodowców całego Okręgu Śląsk-Wschód, uczestniczących w locie Narodowym BRUKSELA 2017. Każdy hodowca Okręgu, będzie miał opłaconą jedną serię gołębi na ten lot w ilości 5 sztuk. Poszczególne Oddziały zobowiązane będą do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w tych locie z podaniem ilości zgłoszonych gołębi. W przypadku zgłoszenia gołębi i nie dostarczenia ich na wskazany lot, dany Oddział, będzie zobowiązany do pokrycia w pełni kosztów udziału zgłoszonych gołębi w danym locie. Niezależnie od opłacenia jednej serii przez Okręg, każdy hodowca będzie miał możliwość zakosztowania większej ilości gołębi, tylko należy to wcześniej zgłosić i dokonać dodatkowej opłaty.

 

12.         Uchwalono opłaty do Okręgu na loty maraton Nienburg I , Nienburg II i Narodowy z Brukseli, i tak:

 

- Nienburgi – opłata 3,00 zł/szt ( są zaplanowane do transportu gołębi dwie kabiny na każdy lot)

- Bruksela – opłata 5,00 zł/szt ( po za serią 5 szt. sponsorowanych przez Okręg)

 

13.         W dalszym ciągu działa na bieżąco strona internetowa Okręgu Śląsk - Wschód pod adresem internetowym : www.slask-wschod.pzhgp.net 

 

14.       Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 25.03.2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

 

Za Zarząd :

                               Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

Komunikat do pobrania i wydrukowania znajduje się w zakładce Dokumenty - Komunikaty!!


Pierwsze Noworoczne Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 9 stycznia 2017 o godz. 10:13

 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dniu 11 stycznia 2017 roku (środa) o godz.17.00, w Olkuszu, odbędzie się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód. Prosimy o przybycie wszystkich członków Zarządu Okręgu, gdyż podczas zebrania będą podejmowane uchwały obowiązujące na cały rok 2017. Do zebrania należy się przygotować merytorycznie.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 21 grudnia 2016 o godz. 08:20

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności,osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym 2017 roku, dla wszystkich Koleżanek i Kolegów Hodowców oraz ich rodzin

 życzy

 

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód


Loty Okręgowe na rok 2017 - zatwierdzone !!!


Dodano 15 grudnia 2016 o godz. 08:53

Informujemy kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 14.12.2016 roku podczas Zebrania Zarządu Okręgu, większością głosów zostały uchwalone Loty Okręgowe na rok 2017.

1 - 28.05.2017 roku - Neuruppin 1 (Niemcy) pow. 500 km,

2 - 04.06.2017 roku - Neuruppin 2 (Niemcy) pow. 500 km,

3 - 18.06.2017 roku - Neuruppin 3 (Niemcy) pow. 500 km,

4 - 02.07.2017 roku - Nienburg 1 (Niemcy) pow. 700 km,

5 - 16.07.2017 roku - Nienburg 2 (Niemcy) pow. 700 km,

6 - 23.07.2017 roku - Neuruppin 4 (Niemcy) pow. 500 km,

7 - 29.07.2017 roku - Bruksela - Lot Narodowy pow.1.000 km

Z wymienionych lotów zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu "Daleki Dystans", przy wspólnych startach całego Okręgu. Nie będzie odrzucania słabszych lotów i Mistrz Okręgu w tej kategorii, będzie prawdziwym Mistrzem. Współzawodnictwo to będzie obliczane ze wspólnej listy konkursowej całego Okręgu na bazie 25% przy seriach typowanych :

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 500 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 60 pkt,

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 700 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 80 pkt,

-   5/3 z całości z lotu pow.1.000 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 100 pkt,

Z wszystkich wymienionych lotów Okręgowych, zostaną nagrodzone po trzy najlepsze serie z każdego lotu z listy okręgowej.

 

Dodatkowo z tych samych lotów Okręgowych i wspólnych list konkursowych, zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu Sponsorowane, przy seriach szybkościowych :

- loty pow. 500 km - 10 pierwszych z całości,

- loty pow. 700 km -  7 pierwszych z całości,

- lot pow. 1.000 km - 3 pierwsze z całości.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Wystawa Okręgowa Expo Silesia 2016 !!!


Dodano 13 grudnia 2016 o godz. 12:45

Fotoreportaż z Wystawy Okręgowej Expo Silesia Sosnowiec 2016!!!

Pełne zdjęcia w zakładce Galeria Zdjęć - zapraszamy do obejrzenia.