Góra św. Anny 2014 rok !!!


Dodano 12 października 2014

Poświęcenie Naszego Sztandaru Okręgowego na 25 Pielgrzymce Hodowcow Gołębi Pocztowych na Górze Świętej Anny w dniu 05.10.2014 roku.

 

 

 

W poczcie sztandarowym uczestniczyli członkowie Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód na czele z kolegą Prezesem Jerzym Żakiem, kolega V-ce Prezes d/s Finansowych Włodzimierz Łaskawiec i członek Zarządu kolaga Zbgniew Maj.


Wyniki okręgowe 2014 !!!


Dodano 2 października 2014

 

Pragę poinformować kolegów hodowców, że w zakładce WYNIKI LOTOWE, zostały umieszczone klasyfikacje hodowców Okręgu Śląsk Wschód za rok 2014, po wnikliwej weryfikacji uzyskanych wyników.

Gratulacje dla mistrzów i przodowników !!!

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Lot COTTBUS odwołany !!!


Dodano 20 września 2014

 

Zarząd Okręgu Śląsk Wschód informuje wszystkich kolegów hodowców w okręgu, że lot nagrodowy gołębi młodych planowany na dzień 21.09.2014 roku z miejscowości Cottbus zostaje całkowicie - O D W O Ł A N Y  !!!

Decyzja taka została podyktowana panującymi warunkami atmosferycznymi, jak również przewidywanymi prognozami na następne dni. Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja była słuszna, gdyż nie chcemy na siłę organizować lotu, który może przynieść opłakane skutki. Prosimy o powiadomienie kolegów i zwrot zebranych pieniędzy dla kolegów hodowców w Oddziałach.

Ps: z przekazanej informacji od kolegów z Oddziału Radzionków, organizawany przez nich lot Pyrzyce zostaje przesunięty na dzień 22.09.2014 rok, a koszowanie gołębi będzie w niedzielę w ustalonych wcześniej  godzinach.

Za Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód - sekretarz J.Dziurkowski





Ostatnio dodane listy konkursowe



Przejdź do list konkursowych