Olimpiada Gołębi w Poznaniu 2019

Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec 2018 !!!


Dodano 21 października 2018 o godz. 09:45

K O M U N I K A T

Zarząd  PZHGP Okręgu Śląsk  Wschód

informuje, że w dniach 08- 09 grudnia 2018 roku

odbędzie się Wystawa Okręgowa w Expo Silesia Sosnowiec

  przy ul. Braci Mieroszewskich 124.

 

Program wystawy:

08-12- 2018  -  od  08,00  do  18,00  zwiedzanie wystawy

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

09-12- 2018  -  od  09,00  do 14,00  zwiedzanie wystawy

Przyjmowanie gołębi:  w  dniu  07-12-2018

w godzinach  10.00-12.00.

Odbiór  gołębi w dniu  09-12- 2018 po godzinie  14.00

 

Regulamin wystawy:

Deklaracje uczestnictwa gołębi Oddziały zbiorczo złożą  w nieprzekraczalnym terminie do  19.11.2018  do okręgowego obliczeniowca Marka Mosór.

W kategoriach wystawowych obowiązują listy konkursowe z lat 2017 - 2018 na bazie konkursowej 20 %.

Opłatę ustala się  w wysokości   5 zł   od  zgłoszonego gołębia .

W każdej klasie nagradzane będzie 20% gołębi .

Na nagrody ustalono fundusz  z podziałem na klasy standard , sportowe i wyczynowe :

I nagroda 40 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda i następne 20 zł.

Gołębie zakwalifikowane do reprezentacji i dostarczone na Wystawę Ogólnopolską zostaną dodatkowo  nagrodzone kwotą  50 zł .

 

Serdecznie zapraszamy do wystawiania gołębi i zwiedzania wystawy.

 

Za Zarząd

Sekretarz Zarządu Okręgu                                            Prezes Zarządu Okręgu

      

Poniżej  klasy wystawowe  i  warunki  udziału

Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec  - 2018 :

                       

Klasy wystawowe

 

Lata

Minimum

 

Warunek

Km

Nagradzane

za wynik

Za standard

Standard Olimpijski -Samce

1-a

2017 + 2018

2500 kkm

2018-minimum 750 kkm

powyżej 100

------------

---

1

Standard Olimpijski -Samice

1-b

2017 + 2018

2000 kkm

2018-minimum 600 kkm

powyżej 100

------------

---

0

Sport A

2

2017 + 2018

1500 kkm

10 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B

3

2017 + 2018

2800 kkm

8 konkursów

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C

4

2017 + 2018

3300 kkm

6 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport D

5

2017 + 2018

3500 kkm

11 konkursów

 

coefficjent

wspólne

1 i 0

 

 

 

   w tym

 3- 5 konk.

100-400

 

 

 

 

 

 

   w tym

 2- 6 konk.

300-600

 

 

 

 

 

 

   w tym

 1- 3 konk.

powyżej 500

 

 

 

Sport E-Maraton

6

2017 + 2018

2800 kkm

4 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport - wyczyn samczyki i samiczki

7

2017 + 2018

3500 kkm

------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport  H – dorosłe

8

2018

1800 kkm

6 konkursów

powyżej 300

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  G – roczne

9

2018

500 kkm

5 konkursów

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Wyczyn z roku dorosłe samce i samice

10

2018

1750 kkm

-------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport A z roku

11

2018

360 kkm

3 konkursy

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B z roku

12

2018

900 kkm

3 konkursy

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C z roku

13

2018

1500 kkm

3 konkursy

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport M z roku

14

2018

1400 kkm

2 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  F – młode

15

2018

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Standard - Samczyki Młode 2018

16a

2018

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

1

Standard - Samiczki Młode 2018

16b

2018

300kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

0

           


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 27 września 2018 o godz. 09:01

 

Z uwagi na niską frekfencję zgłoszonych przez Oddziały gołębi, lot okręgowy gołębi młodych FRUNSTENWALDE 2018, planowany na dzień 29.09.2018 roku - został ODWOŁANY !!!

Prosimy powiadomić zainteresowanych hodowcow.

 

Oddziały przekażą do Okręgu zweryfikowane wyniki lotowe swoich hodowców z lotów gołębi młodych, termin do dnia 09.10.2018 rok (wtorek) godz.17.00,

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Zmiana terminu lotu Furstenwalde 2018 !!!


Dodano 12 września 2018 o godz. 09:37

 

Z uwagi na nie pełny limit zgłoszonych gołębi oraz brak udziału w locie czterech Oddziałów, decyzją Zarządu Okręgu, termin lotu dodatkowego-nagrodowego Furstenwalde 2018 został przesunięty z 23.09.2018 na 29.09.2018 roku (sobota).

Został również ustalony nowy termin zgłaszania gołębi na ten lot do dnia 26.09.2018 rok godz.17.00. Zgłoszenia ilości gołębi z Oddziałów należy przekazać do kol. Zbigniewa Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

UWAGA - Lot się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych 3.000 sztuk gołębi.

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych FURSTENWALDE 2018 !!!


Dodano 8 września 2018 o godz. 08:08

 

Lot Okręgowy gołębi młodych

"FURSTENWALDE - 2018"

 
Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód PZHGP, informuje hodowców, że lot okręgowy gołębi młodych z FURSTENWALDE, jest zaplanowany na 23 września 2018 roku. 

 

Zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do Okręgu w terminie do dnia 11.09.2018 roku (wtorek) godz.18.00, gdzie podczas zebrania okręgowego zostaną przydzielone klatki i ustanowione Punkty Koszowania .

 

UWAGA !!! Lot się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych minimum 2000 sztuk gołębi !!!

 

Poniżej przypominamy regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Weryfikacja Okręgowa wyników gołębi dorosłych 2018 !!!


Dodano 17 sierpnia 2018 o godz. 16:32

 

Zarząd Okregu Śląsk-Wschód podaje do wiadomości podległym Oddziałom, że w terminie do dnia 28.08.2018 roku godz. 17.00, przedstawiciele Oddziałów dostarczą do siedziby Okręgu w Olkuszu, dokumentację lotową gołębi dorosłych swoich hodowców do wszystkich współzawodnictw Okręgowych (w tym typowane Misrzostwo Okręgu w Dalekim Dystansie), Regionalnych i Ogólnopolskich. Dostarczone dokumenty muszą zostać wcześniej dogłębnie zweryfikowane w Oddziałach i przygotowane do dalszej kontroli w Okręgu. Do Okręgu będą przyjmowane wyniki hodowców do 45 miejsca w każdej kategorii współzawodnictwa. Lista wyników okręgowych hodowców  została umieszczona w zakładce <Dokumenty - Wyniki 2018 >, oraz na stronie internetowaj rachmistrza Pana M.Mosóra.

Dokumentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie zweryfikowane i nie przygotowane w Oddziałach, nie będa uznane i zostaną zwrócone do Oddziałów.

Podany termin jest ostateczny i nie będzie innych terminów !!!!

W tym samym czasie po dostarczeniu dokumentacji, zostanie przeprowadzona Okręgowa Weryfikacja przekazanych wyników i dokumentacji lotowej. Weryfikacji dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych, których uczestnictwo w weryfikacji jest OBOWIĄZKOWE. !!!!

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy się kontaktować z V-ce Prezesem d/s Lotowych Okręgu Zbigniewem Majem.

Ponad to, Zarząd Okręgu zwraca się z prośbą do Oddziałów, aby w terminie do dnia 28.08.2018 roku zostały złożone pisemne oferty na transport gołębi młodych, na lot okręgowy Furstenwalde - 2018.

Za Zarząd Okregu : Sekretarz J.Dziurkowski


Przybyły pierwsze gołębie z Brukseli !!!


Dodano 29 lipca 2018 o godz. 13:03

Z uwagi na niewystarczającą ilość przybyłych gołębi z Lotu Narodowego BRUKSELA 2018, otwarcie zegarow nastąpi w dniu 30.07.2018 roku (poniedziełek) godz. 19.00. Proszę powiadomić kolegów !!!

 

Według zgłoszonych gołębi, przybyły pierwsze trzy gołębie w Okręgu z Lotu Narodowego BRUKSELA -2018 :

1. Radosz Sławomir Oddział Zagłębie godz. 11.21

2. Kocot Jan Oddział Zagłębie godz. 11.32

3. Zieliński Siewniak Oddział Jaworzno godz. 12.32

 

GRATULACJE  !!!

 

Czekamy na zgłoszenia pierwszych serii .

 

Zgłoszone pierwsze serie :

1. Zieliński -Siewniak O/Jaworzno 12.32, 15.39, 15,55

2. Ptasiński Jan O/Trzebinia 13.14, 15.28, 15.48

3. Ptasiński Adam O/Trzebinia 15.29, 15.41, 16.47

 

Dobry Lot - Zb. Maj