Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Komunikat nr 1/2016 Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 stycznia 2016 o godz. 08:39

 

K O M U N I K A T   NR   1/2016

z dnia 12 stycznia 2016 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

 1. Składka członkowska na rok 2016 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.
 2. Przypominamy o obowiązku rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2015 należy złożyć do Okręgu do dnia 29.02.2016 roku.
 3. Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2016 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2016 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.
 4. Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2016  tj : - składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia 15.05.2016 rok, - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie   dorosłych płatna do dnia 15.05.2016 rok  i  3,00 złote od każdego spisu gołębi   młodych, płatna do dnia 15.08.2016 rok.
 5. Wysokość składki statutowej w Okręgu na rzecz obrączek rodowych na rok 2017 zgodnie ze statutem wynosi 0,20 zł. Uwzględniając koszty zakupu oraz ustalonych statutowo składek na rzecz Zarządy Głównego ( 0,10 zł) oraz Okręgu (0,20 zł) całkowity koszt jednej obrączki w Okręgu wynosi : 0,71 zł producent Columbex i 0,68 zł producent Ortech.
 6. Do dnia 10.02.2016 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2017 roku z podaniem wybranego producenta, co wiąże się z wysokością opłaty.
 7. Należność za obrączki rodowe 2017 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2016 roku.
 8. Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 09.03.2016 roku przekarzą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2015, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
 9. Uchwalono większością głosów zorganizowanie przez Okręg lotu nagrodowego gołębi młodych z miejscowości FORST /Niemcy/ w dniu 25.09.2016 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
 10. Uchwalono większością głosów zmianę zasad współzawodnictwa okręgowego w kat. Daleki Dystans na rok 2016, które po zmianie otrzymuje następujące brzmienie :  " Mistrzostwo Daleki Dystans 2016 będzie obliczane z lotów 3 x 700 km i 4 x 500 km, gdzie loty 700 km, będą obliczane według uzyskanych punktów GMP z listy Okręgowej, a loty 500 km będą obliczane według punktów GMP z list Rejonowych lub Oddziałowych. W mistrzostwie tym będzie obowiązywała typowana seria 10/5 z wszystkich lotów tak jak do GMP. Każdy hodowca odrzuca jeden najgorszy lot z 500 km i jeden najgorszy lot z 700 km.
 11. Uchwalono większością głosów zorganizowanie w 2016 roku Mistrzostwa Okręgu Gołębi Rocznych na tych samych zasadach co w roku 2015. W terminie do dnia 13.04.2016 roku Oddziały powiadomią pisemnie Okręg z jakich list będą korzystały w tym współzawodnictwie.
 12. W dalszym ciągu działa na bieżąco strona internetowa Okręgu Śląsk - Wschód pod adresem internetowym : www.slask-wschod.pzhgp.net .
 13. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 19.03.2016 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

Za Zarząd :

                      Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

 

 


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 4 stycznia 2016 o godz. 09:02

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 16.12.2015 roku, ustalono, że gołębie z reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską należy dostarczyć w dniu 13.01.2016 roku o godz. 17.00 przed halę wystawową w Sosnowcu. W tym czasie będzie tam oczekiwał kol. V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu W.Oźlański i wówczas gołębie zostaną przekazane na Wystawę.

Ponadto Zarząd Okręgu dokonał ustalenia stałych terminów Zebrań Zarządu Okręgu w roku 2016. Zarząd będzie się spotykał co miesiąc, w drugą środę danego miesiąca w Domu Hodowcy w Olkuszu tj.

1. -   12.01.2016 rok godz.17.00,(wyjątkowo wtorek)

2. -   10.02.2016 rok godz.17.00,

3. -   09.03.2016 rok godz.17.00,

4. -   13.04.2016 rok godz.17.00,

5. -   11.05.2016 rok godz.19.00,

6. -   08.06.2016 rok godz.19.00,

7. -   13.07.2016 rok godz.19.00,

8. -   10.08.2016 rok godz.19.00,

9. -   14.09.2016 rok godz.17.00,

10.-  12.10.2016 rok godz.17.00,

11.-  09.11.2016 rok godz.17.00,

12.-  14.12.2016 rok godz.17.00

Do udziału w Zebraniach Zarządu Okręgu zapraszamy Przewodniczącego Okręgowej Komiscji Rewizyjnej i Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej oraz innych zainteresowanych kolegów hodowców.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 

 


Życzenia Noworoczne !!!!


Dodano 31 grudnia 2015 o godz. 22:09

 

Gdy Nowy Roczek do drzwi już puka, hodowca - hodowce w komórce szuka. Jeden drugiemu śle dziś życzenia, zdrowia, radości i powodzenia. Ile wysłanych tyle odbitych, a po sezonie sukcesów opitych. Mistrza na młode, Mistrza na stare, a wdowce niech lecą doskonale.

Tego wszystkiego w Nowym 2016 Roku, dla wszystkich hodowców życzy Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód.


Reprezentacja Okręgu na Wystawę Ogólnopolską !!!


Dodano 14 grudnia 2015 o godz. 09:07

 

W zakłdce Dokumenty PZHGP umieszczono plik z reprezentacją Okręgu Śląsk-Wschód na 66 Ogólnopolska Wystawę Gołębi w Sosnowcu, która ma się odbyć w dniach 15 - 17.01.2016 roku.

Ps: w dniu 16.12.2015 roku o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się ostatnie w tym roku zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 listopada 2015 o godz. 09:34

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 24.11.2015 roku, uchwalono loty okręgowe na sezon 2016 roku. Większością głosów ustalono trzy loty okręgowe powyżej 700 km z jednej miejscowości HAMBURG (Niemcy) dla całego Okręgu. Loty te zostały zaplanowane w terminach :

 

Hamburg I - dn. 03.07.2016 rok ( lot do GMP, kat. C i M, Daleki Dystans)

Hamburg II - dn. 17.07.2016 rok ( lot do GMP, kat. C i M, Daleki Dystans)

Hamburg III - dn. 31.07.2016 rok ( lot do kat. C i M, Daleki Dystans)

 

z lotów tych będzie sporządzona jedna lista konkursowa dla całego Okręgu. Prosimy wszystkie oddziały Okręgu Śląsk Wschód o zaplanowanie lotów okręgowych w swoich oddziałach zgodnie z podanymi terminami.

 

Uchwalono również większością głosów jedno ze współzawodnictw okręgowych o Mistrzostwo Okręgu w kategorii "Daleki Dystans 2016". Mistrzostwo w tej kategorii będzie obliczane z lotów 3 x 700 km i 4 x 500 km, gdzie loty 700 km, będą obliczane według uzyskanych punktów GMP z listy Okręgowej, a loty 500 km będą obliczane według punktów GMP z list Rejonowych. W mistrzostwie tym będzie obowiązywała typowana seria 10/5 z wszystkich lotów tak jak do GMP. Każdy hodowca odrzuca jeden najgorszy lot z 500 km i jeden najgorszy lot z 700 km.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Wystawa Okręgowa JAWORZNO 2015 !!!


Dodano 23 października 2015 o godz. 20:09

KOMUNIKAT Nr 2/2015

Zarząd  PZHGP Okręgu Śląsk  Wschód

informuje, że w dniach 05- 06 grudnia 2015 roku

odbędzie się Wystawa Okręgowa w Jaworznie

w hali widowiskowo-sportowej w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 80.

Program wystawy:

05-12-2015  -  od  09,00  do  19,00  zwiedzanie wystawy

9.30 - Msza Święta, poświęcenie sztandaru Oddziału Jaworzno

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

06-12-2015  -  od  09,00  do 17,00  zwiedzanie wystawy

 

Przyjmowanie gołębi:  w  dniu  04-12-2015

w godzinach  10.00-12.00.

Odbiór  gołębi w dniu  06-12-2015 po godzinie  17.00

 

Regulamin wystawy:

Deklaracje uczestnictwa gołębi Oddziały zbiorczo złożą  w nieprzekraczalnym terminie do  16.11.2014  do okręgowego obliczeniowca Marka Mosór.

W kategoriach wystawowych obowiązują listy konkursowe z lat 2014 - 2015 na bazie konkursowej 20 %.

Opłatę ustala się  w wysokości   5 zł   od  zgłoszonego gołębia .

W każdej klasie nagradzane będzie 20%  gołębi .

Na nagrody ustalono fundusz  z podziałem na: 

klasy standard , sportowe i wyczynowe :

I nagroda 40 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda i następne 20 zł.

Gołębie zakwalifikowane do reprezentacji i dostarczone na Wystawę Ogólnopolską zostaną dodatkowo  nagrodzone kwotą  50 zł .

Za Zarząd

Sekretarz Zarządu Okręgu                                         Prezes Zarządu Okręgu

                                                                                                  Przewodniczący Komitetu Wystawowego                                   Jacek Dziurkowski                                                       Henryk Janik

 

Poniżej  klasy wystawowe  i  warunki  udziału

Wystawa Okręgowa JAWORZNO - 2015 :

                       

Klasy wystawowe

 

Lata

Minimum

 

Warunek

Km

Nagradzane

za wynik

standard

Standard Olimpijski -Samce

1-a

2014 + 2015

2500 kkm

2015-minimum 750 kkm

powyżej 100

------------

---

1

Standard Olimpijski -Samice

1-b

2014 + 2015

2000 kkm

2015-minimum 600 kkm

powyżej 100

------------

---

0

Sport A

2

2014 + 2015

1500 kkm

10 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B

3

2014 + 2015

2800 kkm

8 konkursów

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C

4

2014 + 2015

3300 kkm

6 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport D

5

2014 + 2015

3500 kkm

11 konkursów

 

coefficjent

wspólne

1 i 0

 

 

 

   w tym

 3- 5 konk.

100-400

 

 

 

 

 

 

   w tym

 2- 6 konk.

300-600

 

 

 

 

 

 

   w tym

 1- 3 konk.

powyżej 500

 

 

 

Sport E-Maraton

6

2014 + 2015

2800 kkm

4 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport - wyczyn samczyki i samiczki

7

2014 + 2015

3500 kkm

----------------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 - 0

Sport  H – dorosłe

8

2015

1800 kkm

6 konkursów

powyżej 300

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  G – roczne

9

2015

500 kkm

5 konkursów

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Wyczyn z roku dorosłe samce i samice

10

2015

1750 kkm

---------------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport A z roku

11

2015

600 kkm

5 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B z roku

12

2015

1200 kkm

4 konkursy

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C z roku

13

2015

1500 kkm

3 konkursy

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport M z roku

14

2015

1400 kkm

2 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  F – młode

15

2015

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Standard - Samczyki Młode 2015

16a

2015

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

1

Standard - Samiczki Młode 2015

16b

2015

300kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

0

            

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych