Komunikat nr 1/2020 Zarządu Okręgu !!!


Dodano 3 lutego 2020 o godz. 09:56

 

K O M U N I K A T   NR   1/2020

z dnia 14 stycznia 2020 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

  1. Składka członkowska na rok 2020 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.

 

  1. Przypominamy o obowiązku pilnego rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2019 należy złożyć do Okręgu do dnia 06.02.2020 roku.

 

  1. Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2020 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2020 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.

 

  1. Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2020  tj :

- składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia    15.05.2020 rok,

            - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie            dorosłych płatna do dnia 15.05.2020 rok  i  3,00 złote od każdego spisu        gołębi             młodych, płatna do dnia 15.09.2020 rok.

 

  1. Do dnia 20.02.2020 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2021 roku, płatność do Okręgu do 30.06.2020 roku. Cena obrączki rodowej w Okręgu zostanie ustalona po informacji z Zarządu Głównego PZHGP.

 

  1. Należność za obrączki rodowe 2021 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2020 roku.

 

  1. Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 03.03.2020 roku przekażą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2019, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.

 

  1. Zebranie Zarządu Okręgu wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną ustalono na dzień 03.03.2020 roku (wtorek) godz.17.00 w siedzibie Okręgu, Jaworzno ul. Zagrody 2.

 

  1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 21.03.2020 roku (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie Okręgu, w Jaworznie ul. Zagrody 2. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

 

  1. Następne Zebranie Zarządu Okręgu odbędzie się dnia 06.02.2020 roku (czwartek) godz.17.00 w Jaworznie ul. Zagrody 2.

 

 

Za Zarząd :

                      Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

 


Wielki sukces hodowców Okręgu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 13 stycznia 2020 o godz. 16:54

Wielki sukces hodowców Okręgu Śląsk-Wschód. Dwa gołębie naszych hodowców znajdują się w Reprezentacji Polski na Europejska Wystawę w Brnie. Wielkie gratulacja dla hodowców Buła Ireneusz z Oddziału Dąbrowa Górnicza i dla Morel Team MB z Oddziału Zagłębie.


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 5 stycznia 2020 o godz. 19:45

 

W dniu 14.01.2020 roku (wtorek) o godz. 17.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się pierwsze w nowym roku Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA.

Prosimy o dostarczenie przez Oddziały, Plany Lotów gołębi dorosłych na sezon 2020 roku (2 egz. podpisane i opieczętowane). 

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 20:50

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2020, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód


 

 


Film z rozdania nagród Okręg Śląsk-Wschód 2019 !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 14:30

 

W zakładce FILMY dodano nowy film z rozdania nagród dla Mistrzów i Przodowników Okręgu Śląsk-Wschód, podczas Okręgowej Wystawy w Expo Silesia w Sosnowcu 14-15.12.2019 roku.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych.


Spotkanie Opłatkowe !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 09:08

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, organizuje spotkanie opłatkowe Zarządu Okręgu i wszystkich chętnych, którzy chcą spotkać się w gronie hodowców i miło spędzić czas przed świąteczny.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.12.2019 roku (środa) o godz.17.00 w Okręgowym Domu Związkowym w Jaworznie ul. Zagrody 2.

ZAPRASZAMY