Spotkanie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 kwietnia 2021 o godz. 20:08

 

 

W dniu 19.04.2021 roku (poniedziałek) o godz. 18.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Spotkanie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

W planie Spotkania uwzględniono :

- przekazanie przez Oddziały manualnych spisów gołębi dorosłych na sezon 2021 w 2 egz, opieczętowanych i podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli Zarządów Oddziałów.

- przekazanie Planow Lotow na sezon 2021 rok gołębi dorosłych opieczętowanych i podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli Zarządów Oddziałów. 

U W A G A  -

z związku z panującą pandemią COVID-19,   OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU

NIE JEST OBOWIĄZKOWA,

Podczas spotkania będziemy się starać zachować wszelnie wymogi sanitarne, zgodnie z ponującymi przepisami. 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


ŻYCZENIA WIELKANOCNE !!!


Dodano 3 kwietnia 2021 o godz. 08:23

 

wszystkiego dobrego dla wszystkich hodowców i ich rodzin, a najbardziej zdrowia, w tym trudnym okresie

życzy

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód.


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 lutego 2021 o godz. 08:07

W dniu 03.03.2021 roku (środa) o godz. 18.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

W planie Zebrania uwzględniono :

- omówienie bieżących sprawy Okręgu,

- rozdysponowanie dla Oddziałów zaległych pucharów i nagród za rok 2020. 

- zapoznanie z elektronicznym systemem potwierdzania odlotów gołębi. 

U W A G A  -

z związku z panującą pandemią COVID-19,   OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU

NIE JEST OBOWIĄZKOWA,

Podczas spotkania będziemy się starać zachować wszelnie wymogi sanitarne, zgodnie z ponującymi przepisami. 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Komunikat Okręgu - potwierdzenia miejsc wypuszczania !!!


Dodano 6 lutego 2021 o godz. 18:14

UWAGA  -  PILNE !!!

Wszystkie Oddziały podległe Okręgowi Śląsk-Wschód, na których terenie znajdują się miejsca do wypuszczeń gołębi, zgodnie z pismem ZG, które znajduje się w folderze DOKUMENTY-KOMUNIKATY , zobowiązane są do aktualizacji tych miejsc tj. dokonanie aktualnego pomiaru GPS oraz przesłanie kontaktu oraz osoby odpowiedzialnej z Oddziału za potwierdzanie odlotów. Dane należy przesłać elektronicznie do Sekretariatu Okręgu, adres email: j.dziurkowski@interia.pl,  w terminie do 17 lutego 2021 roku.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowsk


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 18 stycznia 2021 o godz. 09:06

 

W związku z pismem Zarządu Głównego PZHGP w sprawie potwierdzania wypuszczeń gołębi poprzez platformę internetową Golebieloty.pl (pismo w zakładce DOKUMENTY), Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód prosi wszystkie podległe oddziały Oddziały, aby w terminie do dnia 27.01.2021 roku przekazać elektronicznie do Sekretarza Okręgu adres email : j.dziurkowski@interia.pl, dane osobowe wyznaczonych dwóch osob z Zarządu Oddziału (sugerowane Prezes i V-ce Prezes d/s Lotowych) do zarządzania portalem internetowym Golebieloty.pl. Należy podać imię i nazwisko, okręg, numer i nazwę Oddziału, adres e-mail użytkownika, numer telefonu i pełnioną funkcę w Zarządzie.

Dalsze informacje w tej sprawie zostaną podane w terminie późniejszym.

Za Zarząd - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 8 stycznia 2021 o godz. 08:51

 

K O M U N I K A T   NR   1/2021  

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód.

  1. Z uwagi na panujące w kraju obostrzenia COVID, Zarząd Okręgu nie planuje obecnie żadnych zebrań i spotkań. Musimy dać sobie radę w takiej sytuacji do czasu odwołania obostrzeń o czyn niezwłocznie poinformujemy. Przekazujemy do realizacji pilne czynności do wykonania przez Oddziały.
  2. Składka członkowska na rok 2021 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.
  3. Przypominamy o obowiązku pilnego rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe za rok 2020 należy złożyć do Okręgu do dnia 31.01.2021 roku i przekazać V-ce Prezesowi ds. Finansowych kol. Włodzimierzowi Łaskawcowi tel. 667316643, który przekaże całość rozliczeń do księgowego.
  4. Wszystkie Oddziały w terminie regulaminowym – 15.01.2021 roku przekażą do Okręgu Plany Lotów gołębi dorosłych na rok 2021. Plany Lotów muszą być ostemplowane i podpisane przez uprawnione osoby z Zarządu Oddziału. Przekazanie Planów Lotów do Okręgu może zostać zrealizowane w dwóch wersjach :

- zeskanowane i przekazane elektronicznie na adres Sekretarza Okręgu, pod adres email: j.dziurkowski@interia.pl   lub,

- przesłać pocztą na adres siedziby Okręgu : PZHGP Okręg Śląsk-Wschód ul. Zagrody 2, 43-602 Jaworzno.

UWAGA – w Planach Lotów należy zaznaczyć 10 lotów do 600 km, do Mistrzostwa Okręgu Gołębi Rocznych, aby później nie było niedomówień.

  1. Do dnia 15.03.2021 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2022 roku, zamówienia muszą być ostemplowane i podpisane przez uprawnione osoby z Zarządu Oddziału. Przekazanie do Okręgu może zostać zrealizowane w dwóch wersjach :

- zeskanowane i przekazane elektronicznie na adres Sekretarza Okręgu, pod adres email: j.dziurkowski@interia.pl lub,

- przesłać pocztą na adres siedziby Okręgu : PZHGP Okręg Śląsk-Wschód ul. Zagrody 2, 43-602 Jaworzno.

Płatność do Okręgu do 30.06.2021 roku. Cena obrączki rodowej 2022 wraz z kartą tożsamości w Okręgu Śląsk-Wschód wynosi 0,66 gr/szt.

Za Zarząd :

                        Dziurkowski Jacek                                                             Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                       / Prezes /

Ostatnio dodane listy konkursoweSłubice

20 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-28 13:40

Bruksela-Bierges

1 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-26 19:55

Kaltenkirchen

25 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-08 16:27

Rathenow 2

19 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-08 16:27

Przejdź do list konkursowych