Komunikat - lot okręgowy Cottbus dn 21.09.2014 r !!!


Dodano 14 września 2014

 

    Zarząd Okręgu Śląsk Wschód informuje wszystkich hodowców okręgu, że na lot nagrodowy gołębi młodych Cottbus 2014 zostało zgłoszonych ponad 3.700 gołębi. Transport gołębi na ten lot zapewnia Oddział Wolbrom. Po przeliczeniu gołębi na klatki, wyszło po 13 sztuk gołębi na klatkę. Ustalono dwa punkty zaladunku gołębi na ten lot, pierszy w Bukownie, drugi w Siewierzu.Oddziały koszują gołębie na ten lot tylko w jednym punkcie w oddziale. Gołębie należy dostarczyć i załadować do kabiny w dniu 20.09.2014 roku do godz. 14.00 (odjazd) w Bukownie i do godz. 15.00 w Siewierzu. W Siewierzu po załadunku wszystkie gołębie zostaną napojone przed wyjazdem w trasę. Ustalono podział nagród, które zostaną wyliczone z listy okręgowej na 20%.

   Pierwsze trzy gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone okazałymi pucharami, nagrodami pieniężnymi zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii 10/7. Pierwsze trzy serie po 500 zł, następne trzy serie po 400 zł, następne cztery serie po 300 zł i pięć następnych serii po 200 zł.

Życzymy wszystkim uczestnikom sprzyjających wiatrów i Dobry Lot

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat dot.przedłużenia terminu !!!


Dodano 28 sierpnia 2014

 

   W związku z licznymi prośbami Oddziałów, Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód przedłuża termin składania wyników przez Oddziały do dnia 10.09.2014 rok. Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia złożenia wyników hodowców jak również ułatwienia poźniejszej weryfikacji postanowiono, aby Oddziały składały wyniki w następujący sposób :

limity do zgłoszeń weryfikacyjnych - w kategoriach wymagane będzie:
 
kat A - do 860.71 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja
kat B - do 353.53 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja       
kat C - do 103.81 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja 
kat M - do 109.85 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja      
kat D - do 1750.00 (coef maksymalny) - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja      
GMP - 2407.25 (pkt GMP -minimum)   - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja
Daleki Dystans do 10 miejsca             -  pełna dokumentacja
Mistrzostwo Rocznych do 10 miejsca  -  pełna dokumentacja
 
 a w przypadku pozostałych wyników:
 
kat A - 2000 (coef maksymalny)    - tylko karty wyników                                                               
kat B -  900 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                           
kat C -  310 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                            
kat M - 320 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                           
kat D - 3000 (coef maksymalny)    - tylko karty wyników                                                           
GMP - 2300 (pkt GMP -minimum)  - tylko karty wyników
 
Na wszelkie pytania odpowiada telefonicznie lub osobiście kol. V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański. 
 
Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski
 

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 sierpnia 2014

   

   W terminie do dnia 03.09.2014 roku wszystkie Oddziały złożą do kol. V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych Wiesława Oźlańskiego, zweryfikowane i przygotowane w Oddziałach wyniki swoich hodowców do współzawodnictwa Okręgowego w kategoriach : GMP, Roczne, kat.A, B, C, D, M.

   Nie złożenie wyników swoich hodowców przez Oddział w planowanym terminie, dyskwalifikuje hodowców ze współzawodnictwa okręgowego. Termin weryfikacji okręgowej zostanie podany w terminie późniejszym.

 Zarząd Okręgu przypomina wszystkim oddziałom o zaplanowanym locie Okręgowym gołębie młodych z miejscowości Cottbus /Niemcy/ w dniu 21.09.2014 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami oraz zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Zgłoszenia ilości gołębi do Okręgu, Oddziały przekażą w terminie do dnia 10.09.2014 roku.

  Powyższe ustalenia zostały podjęte na ostatnim Zebraniu Zarzdu Okręgu w dniu 14.08.2014 roku.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych