M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Komunikat - lot okręgowy MINDEN 1 !!!


Dodano 22 czerwca 2017 o godz. 08:46

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 20.06.2017 roku, dokonano ustaleń w sprawie organizacji lotów Okręgowych powyżej 700 km. Nieoczekiwanie i z dużym zaskoczeniem, uzyskaliśmy informacje ze strony Niemieckiej, że w miejscowości Nienburg, został zlikwidowany punkt wypuszczania gołębi. Z uwagi na powyższe Zarząd Okręgu, po konsultacjach, ustanowił nową miejscowość wypuszczania gołębi o zbliżonym kilometrażu lotu. Miejscem wypuszczenia naszych gołębi na dwa loty okręgowe pow. 700 km, będzie niemiecka miejscowość „ MINDEN ” (położona poniżej Nienburga).

Na pierwszy lot MINDEM 1 zostały wystawione dwie kabiny, z uwagi na zgłoszenie przez oddziały większej ilości gołębi. Jedna kabina Oddziału Trzebinia i druga kabina Oddziałów Dąbrowa G. + Zawiercie.  

Ustalono ilość zgłoszonych gołębi i podzielono klatki dla poszczególnych Oddziałów :

- Zawiercie    -    587 -  28  klatek dużych, kabina zawiercińska

- Myszków    -   1195 -  52  klatek dużych, kabina zawiercińska

- Jura-Łazy   -     736 -  47  klatek małych, kabina dąbrowska

- D.Górnicza -     770 -  49  klatek małych, kabina dąbrowska

- Wolbrom     -     815 -  53  klatek małych, kabina trzebińska

- Bukowno    -      200 – 13  klatek małych, kabina trzebińska

- Jaworzno   -      663 -  43  klatek małych, kabina dąbrowska

- Sosnowiec -      320 -  21  klatek małych, kabina dąbrowska

- Olkusz        -      384 -  25  klatek małych, kabina trzebińska

- Trzebinia    -      750 -  49  klatek małych, kabina trzebińska

 

Razem :        6.420 sztuk zgłoszonych gołębi

Ustalono plan zbieranie gołębi, w dniu 30.06.2017 roku ( piątek), na pierwszy lot okręgowy MINDEN 1:

Kabina Trzebińska :

Wolbrom odjazd godz.21.00, Olkusz odjazd godz. 21.45, Bukowno odjazd godz.22.15, Trzebinia odjazd godz. 23.00.

Kabina Dąbrowsko-Zawierciańska :

Jaworzno odjazd godz.21.00, Sosnowiec odjazd godz. 21.40, Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.15, Łazy-Tucznawa odjazd godz. 23.00,  Myszków odjazd godz.23.40, Zawiercie- Siewierz odjazd godz. 24.00.  

Rozwóz klatek po oddziałach nastąpi w tygodniu, po wcześniejszych ustalenia telefonicznych.

Do dnia 30.06.2017 roku, wszystkie Oddziały są zobowiązane do dokonania opłat zgłoszonych gołębi na pierwszy lot Minden 1, po 3 zł od gołębia, na konto bankowe okręgu lub osobiście u kol. Wł.Łaskawca, za jego zgodą.

Wszelkie zapytania w sprawach lotów Okręgowych, przyjmuje kol. V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Neuruppin 3 !!


Dodano 18 czerwca 2017 o godz. 06:26

 

Informujemy kolegów hodowców Okręgu Śląsk - Wschód, że nasze gołębie z wszystkich Oddziałów w ilości ok. 10.000 sztuk, zostały wypuszczone w miejscowości Neuruppin (Niemcy) w dniu 18.06.2017 roku o godz. 6.00. Warunki podczas wypuszczenia gołębi - słonecznie. Przewidywane warunki pogodowe po trasie: słonecznie, lekki wiatr północno-zachodni. Dobry Lot !!!

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód zawiadamia, że zmarł nasz kolega, długoletni członek i hodowca Oddziału Wolbrom kol. śp. Franciszek Wodecki. Był członkiem założycielem Okręgu Śląsk-Wschód i pełnił w nim funkcję Sekretarza Okręgu w pierwszej kadencji. Pogrzeb odbędzie się w dniu 19.06.2017 roku o godz. 13.30 w Wolbromiu. Cześć Jego Pamięci !!!

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Okręgowy - Lot Okręgowy NIENBURG 1 !!!!


Dodano 14 czerwca 2017 o godz. 21:44

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód informuje wszystkich hodowców w Okręgu i Zarządy Oddziałów, że w terminie do dnia 20.06.2017 roku godz.18.00 (wtorek), należy zgłosić ilość gołębi na Lot Okręgowy NIENBURG 1, który jest zaplanowany na dzień 02.07.2017 roku. Koszt udziału jednego gołębia w locie wynosi 3,00 zł. Z ramienia Okręgu, zgłoszenia ilości gołębi z Oddziałów przyjmuje kol. Sekretarz Jacek Dziurkowski tel. 606410712, e-mail: j.dziurkowski@interia.pl

W dniu 20.06.2016 roku o godz. 20.00 w Olkuszu, odbędzie się spotkanie Prezydium Zarządu Okregu, gdzie zostanie ustalona ilość zgłoszonych gołębi i podział klatek na ten lot. Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli Oddziałów.

 

Prosimy o powiadomienie wszystkich hodowców w Oddziałach !!!

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Okręgowy - Lot Narodowy BRUKSELA - 2017 !!!!


Dodano 14 czerwca 2017 o godz. 21:30

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 13.06.2017 roku, dokonano ustaleń w sprawie organizowanego lotu Narodowego BRUKSELA 2017.

 

Ustalono ilość zgłoszonych gołębi przez Oddziały:

- Zawiercie    -    179 -  23 hodowców

- Myszków    -     335 -  64

- Jura-Łazy   -     160 -  29

- D.Górnicza -     313 -  50

- Wolbrom     -       76 -  14

- Bukowno    -        65 - 13

- Jaworzno   -      222 -  44

- Sosnowiec -      125 -  18

- Olkusz        -      157 -  33

- Trzebinia    -      372 -  70

Razem :  2.004 sztuki gołębi i 357 hodowców.

Transport gołębi na ten lot dla wszystkich hodowców Okręgu Śląsk-Wschód zapewni Oddział Trzebienia swoją nowoczesną kabiną.

Zgodnie z Regulaminem Lotu Narodowego, utworzono dwa Punkty Wkładań na ten lot w całym Okręgu Śląsk-Wschód.

  1. Pierwszy Punkt Wkładań w Trzebinii, gdzie będą koszować gołębie hodowcy Oddziałów: Trzebinia, Wolbrom, Olkusz, Bukowno i Jaworzno.
  2. Drugi Punkt Wkładań w Siewierzu, gdzie będą koszować gołębie hodowcy Oddziałów: Zawiercie, Myszków, Dąbrowa Górnicza, Jura-Łazy  i Sosnowiec.

Koordynatorem organizacyjnym Lotu Narodowego BRUKSELA 2017, z ramienia Okręgu Śląsk – Wschód, jest kol. Sekretarz Jacek Dziurkowski tel. 606410712 e-mail: j.dziurkowski@interia.pl

Dalsze informacje organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszm.


Lot Okręgowy Neuruppin 2 !!!


Dodano 3 czerwca 2017 o godz. 06:05

 

Informujemu kolegów hodowców Okręgu Śląsk - Wschód, że nasze gołębie z wszystkich Oddziałów w ilości ok. 16.000 sztuk, zostały wypuszczone w miejscowości Neuruppin (Niemcy) w dniu 03.06.2017 roku o godz. 5.30. Warunki podczas wypuszczenia gołębi - słonecznie. Przewidywane warunki pogodowe po trasie: słonecznie, ciepło, wiatr południowo - wschodni. Dobry Lot !!!

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Lotowy Zarządu Okregu !!!


Dodano 31 maja 2017 o godz. 11:33

 

Informujemy wszystkich hodowców i Zarządy Oddziałów Okręgu Śląsk-Wschód, że została w dniu dzisiejszym podjęta decyzja o przełożeniu lotu okręgowego Neuruppin 2, z niedzieli (04.06.2017) na sobotę dnia 03.06.2017 roku, koszowanie gołębi w piątek. Powodem zmiany terminu lotu z niedzieli na sobotę, są złe progonozy pogodowe na niedzielę, gdzie z soboty na niedzielę ma przechodzić deszczowo-burzowy front atmosferyczny na terytorium Polski. Decyzja została podjęta z dużym wyprzedzeniem dla hodowców, po konsultacjach z Oddziałami i była ona jednomyślna. Dobry Lot !!!

Za zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski