Zebranie Prezydium Zarządu Okręgu !!!


Dodano 26 sierpnia 2015 o godz. 07:25

Na wniosek V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Wiesława Oźlańskiego, w dniu 01.09.2015 roku (wtorek) o godz. 18.00 w Olkuszu, odbędzie się Zebranie PREZYDIUM Zarządu Okręgu.

W tym dniu Oddziały mogą jeszcze złożyć wyniki swoich hodowców do współzawodnictwa Okręgowego i Ogólnopolskiego.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat lot Okręgowy FORST 2015 !!!


Dodano 17 sierpnia 2015 o godz. 20:24

Zaproszenie

do udziału w locie Okręgowym

gołębi młodych "FORST - 2015"

 
Zarząd OKRĘGU Śląsk - Wschód PZHGP,serdecznie zaprasza wszystkich hodowców Naszego Okręgu do uczestnictwa w tegorocznym locie gołębi młodych z miejscowości FORST, który został zaplanowany na 20 września 2015 roku.

Poniżej przedstawiamy regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 3 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 %.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

8. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

Zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do kol. V-ce Prezesa Okregu d/s Lotowych Wiesława Oźlańskiego w ostatecznym terminie do dnia 13.09.2015 roku, oraz dokonają stosownej opłaty na konto okręgowe.

Nagrody dla zwycięzców tego lotu zostaną wręczone na Wystawie Okręgowej.

 

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes Okregu d/s Lotowych Wiesław Oźlański

 

 


Lot Okręgowy NIENBURG III !!!


Dodano 26 lipca 2015 o godz. 08:01

 

Informuję kolegów hodowców Okręgu Śląsk Wschód, że nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU w dniu 26.07.2015 roku o godz. 07.50. Pogoda w miejscu wypuszczenia słoneczna, wiatr zachodni. Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód życzy wszystkim udanego lotu i czołowych konkursów.

Za Zarząd Okręgu - Wiesław Oźlański


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 23 lipca 2015 o godz. 10:22

 

1.  W dniu 22.07.2015 roku odbyło się Zebranie Zarzadu Okregu Śląsk-Wschód. Głównym tematem spotkania było przygotowanie trzeciego lotu okręgowego Nienburg III. Na lot została wystawiona jedna kabina, przy opłacie 2 zł od jednego zgłoszonego gołębia. Podział jest następujący :

- Zawiercie    -     569-   36 klatek

- Myszków    -      805-   51

- Jura-Łazy   -      443-   28

- D.Górnicza -      606-   38

- Wolbrom     -     670-   43

- Bukowno    -      280-   18

- Jaworzno   -      595-   38

- Sosnowiec -      250-   16

- Olkusz        -      294-  19

- Trzebinia    -      520-   33

Razem :   5032  sztuki : 320 klatek = 15,725 szt/na klatkę

Plan zbieranie gołębi na drugi lot okręgowy Nienburg III:

Wolbrom odjazd godz.20.00, Bukowno odjazd godz.21.00 ( ładują Oddziały Bukowno, Olkusz i Trzebinia), Jaworzno odjazd godz.21.30 ( ładują Oddziały Jaworzno i Sosnowiec), Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.15, Łazy odjazd godz. 23.00, Siewierz odjazd godz. 23.45, Myszków odjazd godz.0.30.

 

 

2.  W terminie do 31.08.2015 roku Oddziały złożą do Okręgu zweryfikowane wyniki gołębi dorosłych dla wcześniej wytypowanych hodowców. Koperty z wynikami osobiście przyjmuje V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych kol. Oźlański Wiesław. Jest to termin ostateczny.

 

3.  Zarząd Okręgu informuje i przypomina wszystkim Oddziałom, że w tym sezonie zostanie zorganizowany przez Okręg, lot nagrodowy gołębi młodych z miejscowości Forst /Niemcy/ w dniu 20.09.2015 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami. Oddziały mogą sobie wpisać ten lot do współzawodnictw Oddziałowych.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy NIENBURG II !!!


Dodano 11 lipca 2015 o godz. 06:31

 

Informujemy Kolegów Hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 11.07.2015 roku o godz. 05.45 nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU, przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych. Życzymy wszystkim udanego lotu i zdobycia czołowych wyników.

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes d/s Lotowych Wiesław Oźlański


Komunikat lot NIENBURG II !!!


Dodano 7 lipca 2015 o godz. 21:43

 

Szanowni Koledzy !!!  

W związku z prognozowanymi burzami na terenie Niemiec i Polski w niedzielę dnia 12.07.2015 roku, nasz lot okręgowy NIENBURG II został przełożony na SOBOTĘ dnia 11 lipca 2015 roku. Koszowanie gołębi na ten lot odbędzie się w Czwartek wieczorem dnia 09.07.2015 roku do godz.21.00. BARDZO PROSIMY O POWIADOMIENIE WSZYSTKICH KOLEGÓW HODOWCÓW W ODDZIAŁACH !!!

Przedstawiam ilość zgłoszonych gołębi na ten lot, podział klatek i godziny zbierania gołębi z Punktów Wkładań. Informacyjnie podaje, że składka na ten lot od gołębi została zmniejszona do kwoty 2 zł/szt.

- Zawiercie    -    700 -  38  klatek

- Myszków    -     850 -  47

- Jura-Łazy   -     604 -  36

- D.Górnicza -     776 -  44

- Wolbrom     -     745 -  41

- Bukowno    -      290 - 16

- Jaworzno   -      660 -  36

- Sosnowiec -      270 -  15

- Olkusz        -      344 - 19

- Trzebinia    -      560 -  31

Razem :   5799 sztuk : 320 klatki = 18,12 szt/na klatkę

Plan zbierania gołębi : Wolbrom odjazd godz.20.00, Bukowno odjazd godz.21.00 ( ładują Oddziały Bukowno, Olkusz i Trzebinia), Jaworzno odjazd godz.21.30 ( ładują Oddziały Jaworzno i Sosnowiec), Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.15, Łazy odjazd godz. 23.00, Siewierz odjazd godz. 23.45, Myszków odjazd godz.0.30.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski

 

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych