M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 5 kwietnia 2018 o godz. 08:12

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, informuje, że w dniu 10.04.2018 roku o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się planowane Zebranie Zarządu Okręgu. Podczas Zebrania odbędzie się, krótkie szkolenie i instruktaż dla V-ce Prezesów Oddziałów d/s Finansowych, których obecność na Zebraniu jest OBOWIĄZKOWA. W przypadku nie możności osobistego uczestniczenia Skarbników, prosimy o przybycie Prezesów Oddziałów lub osób wyznaczonych przez Zarządy. Podczas Zebrania zostaną tekże poruszone sprawy przygotowań do nadchodzącego sezonu lotowego.

Prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych kolegow hodowców.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Zebranie Sprawozdawcze Delegatow Okregu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 4 marca 2018 o godz. 16:09

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód, informuje wszystkich delegatów na OWZD, że w dniu 17.03.2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu, odbędzie się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów.

Prosimy o przybycie jak największej ilości delegatów z poszczególnych Oddziałów.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód

Olkusz – dn. 17.03.2018 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych kolegów hodowców,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 4. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 5. Wybór Komisji Mandatowej / 3 delegatów, sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania/,
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 7. Wybór Komisji Wniosków / 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów /,
 8. Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2017 :

- Prezesa Zarządu Okręgu,

- V-ce Prezesa ds. Lotowych,

- V-ce Prezesa ds. Gospodarczych,

- Sekretarza Zarządu,  

- V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2017, głosowanie na absolutorium,
 1. PRZERWA  -  15 minut
 1. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2018, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 2. Sprawy organizacyjne Okręgu.
 3. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 4. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 22 lutego 2018 o godz. 08:25

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 21.02.2018 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

1. Ustalono stałe terminy Zebrań Zarządu Okręgu w roku 2018. Zarząd będzie się spotykał co miesiąc w drugi wtorek danego miesiąca w Domu Hodowcy w Olkuszu tj.

- 06.03.2018 rok godz.17.00,

Zarząd Okręgu i Okręgowa Komisja Rewizyjna

- 10.04.2018 rok godz. 17.00,

- 08.05.2018 rok godz.20.00,

- 12.06.2018 rok godz.20.00,

- 10.07.2018 rok godz.20.00,

- 14.08.2018 rok godz.20.00,

- 11.09.2018 rok godz.20.00,

- 09.10.2018 rok godz.17.00,

- 13.11.2018 rok godz.17.00,

- 05.12.2018 rok godz.17.00,

2. Podjęto jednogłośnie Uchwałę, w sprawie nie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód na ostatni rok kadencji Zarządu.

3. Na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu, na wakującą funkcje V-ce Prezesa ds. Lotowych Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, został powołany członek Zarządu Okręgu kol. Maj Zbigniew, który wyraził zgodę i przyjął proponowana funkcję w Zarządzie Okręgu.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwałę i powołano kol. Władysława Sosińskiego z Oddziału 0493 Zagłębie, jako przedstawiciela Okręgu Śląsk-Wschód do wykonywania pomiarów sferycznych dla wszystkich hodowców Okręgu Śląsk-Wschód. ( dla informacji podajemy, że takie same uprawnienia w Okręgu posiadają również kol. Janik Henryk i kol. Łaskawiec Włodzimierz)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód, odbędzie się w  dniu 17.03.2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


UWAGA zmiana terminu Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 18 lutego 2018 o godz. 11:09

 

Szanowni Koledzy, z uwagi na pogrzeb śp. Wiesława Oźlańskiego, zadecydowano o przełożeniu Zebrania Zarządu Okregu Śląsk-Wschód z dnia 20.02.2018 roku na dzień 21.02.2018 roku (środa) godz.17.00. Bardzo prosimy o powiadomienie swoich członkow Zarządu Okręgu w Oddziałach.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 17 lutego 2018 o godz. 17:15

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2018 roku, zmarł nasz

1

 Kolega Śp. Wiesław Oźlański

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził swoją hodowlę. Oddanego działacza naszego związku i wspaniałego organizatora, który przez wiele lat pełnił różne funkcje społeczne: V-ce Prezes d/s Lotowych Oddziału Dąbrowa Górnicza 1, Przewodniczący Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza, V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu Śląsk-Wschód. Za swoją działaloność związkową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, posiadał srebrną i złotę Odznakę Związkową.

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Wiesława Oźlańskiego odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dąbrowie Górniczej ŁOŚNIU. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód                              


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 4 lutego 2018 o godz. 08:31

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód informuje, że w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu. Prosimy o przybycie wszystkich członków Zarządu. Mile widziani są również przedstawiciele Oddziałów, które nie posiadają swoich przedstawicieli w Zarządzie Okręgu. 

Przypominamy, że w dniu 20.02.2018 roku, mija termin składania do Okręgu pisemnych zamówień na obrączki rodowe 2019 roku.

Za Zarząd Okręgu Sekretarz - J.Dziurkowski