M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Komunikat - FURSTENWALDE-2016 !!!


Dodano 25 września 2016 o godz. 08:30

 

Informuję kolegów hodowców Okregu Śląsk-Wschód, że nasze gołębie zostały wypuszczone w miejscowości Furstenwalde w dniu 25.09.2016 roku o godz. 8.00. Pogoda słoneczna, życzymy uczestnikom Dobrego Lotu i zdobycia czołowych nagród.

Za Zarząd Okregu - J.Dziurkowski


Komunikat Lot Okręgowy FURSTENWALDE-2016 !!!


Dodano 21 września 2016 o godz. 08:07

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że przy "dobrej woli" Oddziału Trzebinia jak również Zarządu Okręgu, lot okręgowy gołębi młodych z Furstenwalde w tym sezonie odbędzie się zgodnie z planem w dniu 25.09.2016 roku. Na spotkaniu w dniu 20.09.2016 roku, dokonano ustaleń w sprawach organizacyjnych.

Ustalono ilość zgłoszonych gołębi na ten lot :

- Zawiercie    -    190

- Myszków    -       10

- Jura-Łazy   -       47

- D.Górnicza -     197

- Wolbrom     -        0

- Bukowno    -        0

- Jaworzno   -     235

- Sosnowiec -     220

- Olkusz        -       40

- Trzebinia    -      435

          Razem :   1374 sztuki

Ustalono plan zbieranie gołębi na ten lot. Z uwagi na obniżenie kosztów transportu, klatki nie będą rozwożone po oddziałach, załadunek musi się odbyć "z marszu", kabina przyjedzie na Punkt i należy zakoszowane gołębie przełożyć do klatek w kabinie:

W dniu 24.09.2016 roku - Trzebinia odjazd godz.12.00, Jaworzno odjazd godz.13.00, Sosnowiec odjazd godz.13.45, Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 14.30, Siewierz odjazd godz.15.00. 

Lot będzie obliczany z listy okręgowej na bazie 20%, przy typowanej serii 10/7. Ustalono sposób nagradzania: trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej nagradzane pucharami, 10 najlepszych serii zostanie nagrodzone pieniężnie : 1 seria-300 zł, 2 seria-250 zł, 3 seria-200 zł, 4 i 5 seria po 150 zł, od 6 do 10 serii-po 100 zł.

UWAGA !!!!

Z uwagi na dużo miejsca w klatkach istnieje możliwość przyjmowania dodatkowych gołębi na ten lot z wszystkich Oddziałów naszego Okręgu, po dokonaniu stosownej opłaty przez zainteresowanych. Prosimy o powiadomienie o takiej możliwości kolegów hodowcow w Oddziałach.  

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych FURSTENWALDE 2016 !!!


Dodano 18 września 2016 o godz. 07:43

 

Jak już wcześniej informowano Okręg Śląsk-Wschód organizuje w dniu 25.09.2016 roku lot okręgowy gołębi młodych z FURSTENWALDE (ponad 400 km).

Przypominamy, że zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do kol. V-ce Prezesa Okregu d/s Lotowych Wiesława Oźlańskiego w ostatecznym terminie do dnia 19.09.2015 roku (poniedziałek) lub wezmą udział w spotkaniu dot. tego lotu w Olkuszu dnia 20.09.2016 roku godz.18.00, gdzie zostana zliczone gołębie, zostaną podzielone klatki i wyznaczone ponkty koszowania gołębi.

Już wcześniej ustalono, że koszowania na ten lot tylko w jednym punkcie w Oddziale, który spełnia wymogi regulaminowe, minimum 10 zegarów i 100 gołębi. 

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych FURSTENWALDE 2016 !!!


Dodano 9 września 2016 o godz. 19:24

 

Lot Okręgowy gołębi młodych

"FURSTENWALDE - 2016"

 
Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód PZHGP, serdecznie zaprasza wszystkich hodowców Naszego Okręgu do uczestnictwa w tegorocznym locie gołębi młodych z miejscowości FURSTENWALDE, który został zaplanowany na      25 września 2016 roku.

 

Poniżej przedstawiamy regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 3 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

8. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

Zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do kol. V-ce Prezesa Okregu d/s Lotowych Wiesława Oźlańskiego w ostatecznym terminie do dnia 20.09.2015 roku (poniedziałek), dokonają stosownej opłaty na konto okręgowe, a kolega V-ce Prezes dokona przydziału klatek i ustali Punkty Koszowania .

Nagrody dla zwycięzców tego lotu zostaną wręczone na Wystawie Okręgowej, która w tym roku odbędzie się w hali EXPO-SILESIA w Sosnowcu.

 

U W A G A   !!!

Zainteresowane oddziały złożą do Okręgu oferty na transport gołębi na ten lot, w dniu 14.09.2016 roku o godz. 17.00 podczas Zebrania Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód

 

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes Okregu d/s Lotowych Wiesław Oźlański


Weryfikacja wyników gołębi starych !!!


Dodano 19 sierpnia 2016 o godz. 13:31

 

Zarząd Okregu Śląsk-Wschód podaje do wiadomości podległym Oddziałom, że w terminie do dnia 31.08.2016 roku godz. 18.00, przedstawiciele Oddziałów dostarczą do siedziby Okręgu w Olkuszu, dokumentację lotową gołębi dorosłych swoich hodowców do wszystkich współzawodnictw Okręgowych, Regionalnych i Ogółnopolskich. Dostarczone dokumenty muszą zostać wcześniej dogłębnie zweryfikowane w Oddziałach i przygotowane do dalszej kontroli w Okregu.

Dokumentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie zweryfikowane i nie przygotowane w Oddziałach, nie będa uznane i zostaną zwrócone do Oddziałów.

Podany termin jest ostateczny i nie będzie innych terminów

Limity w Okręgu do kategorii i GMP:

Kat. A - coef. 950,00

Kat. B - coef. 506,00

Kat. C - coef. 271,00

Kat. M - coef. 453,00

Kat. D - coef. 2200,00

GMP - 1770,00 pkt.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy się kontaktować z V-ce Prezesem d/s Lotowych Okręgu Wiesławem Oźlańskim.

 

Za Zarząd Okregu : Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy HAMBURG 3 !!!


Dodano 30 lipca 2016 o godz. 08:26

 

Informujemy kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że nasze gołębie zostały wypuszczone w miejscowości HAMBURG w dniu 30.07.2016 roku o godz. 7.45. Przeszedł lekki deszcz, wyszło słoneczko, wiatr zachodni. Życzymy wszystkim uczestnikom udanego i szybkiego lotu.

Dobry Lot - J.Dziurkowski