Lot Okręgowy NIENBURG III !!!


Dodano 26 lipca 2015

 

Informuję kolegów hodowców Okręgu Śląsk Wschód, że nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU w dniu 26.07.2015 roku o godz. 07.50. Pogoda w miejscu wypuszczenia słoneczna, wiatr zachodni. Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód życzy wszystkim udanego lotu i czołowych konkursów.

Za Zarząd Okręgu - Wiesław Oźlański


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 23 lipca 2015

 

1.  W dniu 22.07.2015 roku odbyło się Zebranie Zarzadu Okregu Śląsk-Wschód. Głównym tematem spotkania było przygotowanie trzeciego lotu okręgowego Nienburg III. Na lot została wystawiona jedna kabina, przy opłacie 2 zł od jednego zgłoszonego gołębia. Podział jest następujący :

- Zawiercie    -     569-   36 klatek

- Myszków    -      805-   51

- Jura-Łazy   -      443-   28

- D.Górnicza -      606-   38

- Wolbrom     -     670-   43

- Bukowno    -      280-   18

- Jaworzno   -      595-   38

- Sosnowiec -      250-   16

- Olkusz        -      294-  19

- Trzebinia    -      520-   33

Razem :   5032  sztuki : 320 klatek = 15,725 szt/na klatkę

Plan zbieranie gołębi na drugi lot okręgowy Nienburg III:

Wolbrom odjazd godz.20.00, Bukowno odjazd godz.21.00 ( ładują Oddziały Bukowno, Olkusz i Trzebinia), Jaworzno odjazd godz.21.30 ( ładują Oddziały Jaworzno i Sosnowiec), Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.15, Łazy odjazd godz. 23.00, Siewierz odjazd godz. 23.45, Myszków odjazd godz.0.30.

 

 

2.  W terminie do 31.08.2015 roku Oddziały złożą do Okręgu zweryfikowane wyniki gołębi dorosłych dla wcześniej wytypowanych hodowców. Koperty z wynikami osobiście przyjmuje V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych kol. Oźlański Wiesław. Jest to termin ostateczny.

 

3.  Zarząd Okręgu informuje i przypomina wszystkim Oddziałom, że w tym sezonie zostanie zorganizowany przez Okręg, lot nagrodowy gołębi młodych z miejscowości Forst /Niemcy/ w dniu 20.09.2015 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami. Oddziały mogą sobie wpisać ten lot do współzawodnictw Oddziałowych.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Lot Okręgowy NIENBURG II !!!


Dodano 11 lipca 2015

 

Informujemy Kolegów Hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 11.07.2015 roku o godz. 05.45 nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU, przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych. Życzymy wszystkim udanego lotu i zdobycia czołowych wyników.

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes d/s Lotowych Wiesław Oźlański


Komunikat lot NIENBURG II !!!


Dodano 7 lipca 2015

 

Szanowni Koledzy !!!  

W związku z prognozowanymi burzami na terenie Niemiec i Polski w niedzielę dnia 12.07.2015 roku, nasz lot okręgowy NIENBURG II został przełożony na SOBOTĘ dnia 11 lipca 2015 roku. Koszowanie gołębi na ten lot odbędzie się w Czwartek wieczorem dnia 09.07.2015 roku do godz.21.00. BARDZO PROSIMY O POWIADOMIENIE WSZYSTKICH KOLEGÓW HODOWCÓW W ODDZIAŁACH !!!

Przedstawiam ilość zgłoszonych gołębi na ten lot, podział klatek i godziny zbierania gołębi z Punktów Wkładań. Informacyjnie podaje, że składka na ten lot od gołębi została zmniejszona do kwoty 2 zł/szt.

- Zawiercie    -    700 -  38  klatek

- Myszków    -     850 -  47

- Jura-Łazy   -     604 -  36

- D.Górnicza -     776 -  44

- Wolbrom     -     745 -  41

- Bukowno    -      290 - 16

- Jaworzno   -      660 -  36

- Sosnowiec -      270 -  15

- Olkusz        -      344 - 19

- Trzebinia    -      560 -  31

Razem :   5799 sztuk : 320 klatki = 18,12 szt/na klatkę

Plan zbierania gołębi : Wolbrom odjazd godz.20.00, Bukowno odjazd godz.21.00 ( ładują Oddziały Bukowno, Olkusz i Trzebinia), Jaworzno odjazd godz.21.30 ( ładują Oddziały Jaworzno i Sosnowiec), Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.15, Łazy odjazd godz. 23.00, Siewierz odjazd godz. 23.45, Myszków odjazd godz.0.30.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski

 


Lot Okręgowy NIENBURG I !!!


Dodano 28 czerwca 2015

 

Informujemu kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 28.06.2015 rok o godz. 7.15 nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i sprzyjającym północno-zachodnim wietrze. Życzymy wszystkim udanego lotu !!!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 12 czerwca 2015

  Informuję kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w  dniu 10.06.2015 roku odbyło  się Zebranie Zarządu Okręgu.  Głównym tematem zebrania były loty okręgowe. Z uwagi na ciężki ostatni lot, została zgłoszona mniejsza ilość gołębi na pierwszy lot Okręgowy, niż wcześniej oczekiwano. Wszystkie 10 Oddziałów zgłosiło łącznie 5162 sztuki gołębi. Z uwagi na mniejszą ilość zgłoszonych gołębi, zapadła decyzja, że cały Okręg na pierwszy lot będzie transportowany jedną kabiną i lot odbędzie się z miejscowości NIENBURG, na tych samych zasadach jak w roku ubiegłym. Ofertę na transport gołębi złożyły dwa Oddziały, Oddział Wolbrom i Oddzial Myszków. Została wybrana oferta Oddziału Myszkow i to ich kabina będzie transportowała nasze gołębie. Przedstawiam ilość zgłoszonych gołębi przez Oddziały i podział klatek :

- Zawiercie    -    686 -  43  klatki

- Myszków    -   1000 -  63

- Jura-Łazy   -     588 -  36

- D.Górnicza -     765 -  47

- Wolbrom     -     455 -  28

- Bukowno    -      200 - 12

- Jaworzno   -      350 -  22

- Sosnowiec -      280 -  17

- Olkusz        -      388 - 24

- Trzebinia    -      450 - 28

Razem :   5162 sztuk : 320 klatek = 16,13 szt/na klatkę

Opłaty za zgłoszone gołębie Oddziały muszą dokonać przed pierwszym lotem do dnia 25.06.2015 roku na konto bankowe Okręgu. Brak wpłaty będzie eliminowało dany oddział z udziału w locie.

       Plan załadunku gołębi na pierwszy lot okręgowy Nienburg . Załadunek         odbędzie się w dniu 26.06.2015 roku w następującej kolejności : Myszków -  20.00, Siewierz - 20.30, Łazy - 21.00, Wolbrom - 21.40, Bukowno -    22.25, Olkusz - 23.00, Trzebinia - 23.30, Jaworzno - 24.00, Sosnowiec -  0.30, D.Górnicza - 1.00. Zbiórka gołebi odbędzie się z jednego punktu w  Oddziałach, natomiast koszowanie gołębi dopuszczono na Punktach Wkładań, które spełniają warunki regulaminowe !!!

Wszelkie zapytania i  ustalenia prosze kierować do V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Wiesława Oźlańskiego.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych