Lot Okręgowy NIENBURG I !!!


Dodano 28 czerwca 2015

 

Informujemu kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 28.06.2015 rok o godz. 7.15 nasze gołębie zostały wypuszczone w NIENBURGU przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i sprzyjającym północno-zachodnim wietrze. Życzymy wszystkim udanego lotu !!!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 12 czerwca 2015

  Informuję kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w  dniu 10.06.2015 roku odbyło  się Zebranie Zarządu Okręgu.  Głównym tematem zebrania były loty okręgowe. Z uwagi na ciężki ostatni lot, została zgłoszona mniejsza ilość gołębi na pierwszy lot Okręgowy, niż wcześniej oczekiwano. Wszystkie 10 Oddziałów zgłosiło łącznie 5162 sztuki gołębi. Z uwagi na mniejszą ilość zgłoszonych gołębi, zapadła decyzja, że cały Okręg na pierwszy lot będzie transportowany jedną kabiną i lot odbędzie się z miejscowości NIENBURG, na tych samych zasadach jak w roku ubiegłym. Ofertę na transport gołębi złożyły dwa Oddziały, Oddział Wolbrom i Oddzial Myszków. Została wybrana oferta Oddziału Myszkow i to ich kabina będzie transportowała nasze gołębie. Przedstawiam ilość zgłoszonych gołębi przez Oddziały i podział klatek :

- Zawiercie    -    686 -  43  klatki

- Myszków    -   1000 -  63

- Jura-Łazy   -     588 -  36

- D.Górnicza -     765 -  47

- Wolbrom     -     455 -  28

- Bukowno    -      200 - 12

- Jaworzno   -      350 -  22

- Sosnowiec -      280 -  17

- Olkusz        -      388 - 24

- Trzebinia    -      450 - 28

Razem :   5162 sztuk : 320 klatek = 16,13 szt/na klatkę

Opłaty za zgłoszone gołębie Oddziały muszą dokonać przed pierwszym lotem do dnia 25.06.2015 roku na konto bankowe Okręgu. Brak wpłaty będzie eliminowało dany oddział z udziału w locie.

       Plan załadunku gołębi na pierwszy lot okręgowy Nienburg . Załadunek         odbędzie się w dniu 26.06.2015 roku w następującej kolejności : Myszków -  20.00, Siewierz - 20.30, Łazy - 21.00, Wolbrom - 21.40, Bukowno -    22.25, Olkusz - 23.00, Trzebinia - 23.30, Jaworzno - 24.00, Sosnowiec -  0.30, D.Górnicza - 1.00. Zbiórka gołebi odbędzie się z jednego punktu w  Oddziałach, natomiast koszowanie gołębi dopuszczono na Punktach Wkładań, które spełniają warunki regulaminowe !!!

Wszelkie zapytania i  ustalenia prosze kierować do V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Wiesława Oźlańskiego.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Przypomnienie o Zebraniu Zarządu Okręgu !!!


Dodano 9 czerwca 2015

 

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 10.06.2015 roku o godz.19.00 odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

Proszę przygotować oferty transportu gołębi na Loty Okręgowe oraz przekazanie ilości zgłoszonych w Oddziałach gołębi na pierwszy lot Okręgowy.

Podczas zebrania zostaną rozpatrzone ofery transportu oraz zostaną podzielone klatki na pierwszy lot.

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Szkolenie transportu gołębi !!!


Dodano 6 maja 2015

 

Informuję zainteresowanych kolegów hodowców, że przekazano ofertę szkoleniową dot. transportu żywych zwierząt. Uzyskany certyfikat potrzebny jest dla konwojentów podczas transporu gołębi. Wszystkich chętnych zapraszam do zakładki DOKUMENTY - KOMUNIKATY, gdzie została umieszczona pełna oferta szkoleniowa. Nadmieniam, że szkolenie odbędzie się w Katowicach.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski 


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 5 maja 2015

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 13.05.2015 roku ( środa) godz.18.00 odbędzie się Zebranie Członków Zarządu Okręgu Śląsk Wschód oraz wszystkich V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych. Podczas spotkania zostaną omówione sprawy bieżące Okręgu oraz ustalenia kontrolne na punktach wkładań gołębi oraz ich przylotu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Zarząd Okręgu prosi jednocześnie o złożenie pisemnych ofert na transport gołębi na loty okręgowe przez zainteresowane jednostki lotujące. W ofertach prosimy o uwzględnienie ilości, wymiarów i standartu posiadanych kabin i klatek oraz całkowitego kosztu transportu na jeden lot.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Mistrzostwa Okręgu Śląsk - Wschód w 2015 roku !!!


Dodano 29 kwietnia 2015

 

OKRĘG  ŚLĄSK  WSCHÓD   MISTRZOSTWA  na  2015r.


Do wszystkich rodzajów mistrzostw obowiązuje Regulamin   Lotowo - Zegarowy  PZHGP.
Za poprawne zastosowanie się do powyższego Regulaminu odpowiadają Zarządy Oddziałów. We  wszystkich   mistrzostwach  gołębi  dorosłych  Hodowca  bierze udział  tylko  jedną  drużyną  tj.  50 gołębi   zgłoszonych   przez hodowcę do GMP, wyjątek mistrzostwo Gołebi Rocznych.

     I. Mistrzostwo Dalekiego Dystansu

     Baza wyników to 20% z list okręgowych strefowych z  punktacją Mistrzowską (od 100 do blisko zera) + 800                punkty stałe za odległość  z  trzech  lotów  powyżej 700 km. Seria 7  pierwszych z 50 G.  O miejscu                            decyduje  suma największych  punktów

    II. Generlne Mistrzostwo Polski

     Obowiązuje Regulamin GMP na 2015rok   ogłoszony przez  ZG PZHGP.

11 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do GMP, typowana  seria z  10/5  „S” z  listy na 25%

III –  INTER  Mistrzostwo

Obowiązuje Regulamin  INTER MISTRZOSTWA na 2015rok   ogłoszony przez  ZG.  PZHGP

IV – IX   Mistrzostwa w kategoriach A, B, C, D, M, Roczne.

W mistrzostwach bierze udział 50 gołębi zgłoszonych przez hodowcę do GMP.
Baza wyników to 20% z list konkursowych sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP  na 2015r.

o        14  lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do MP.

o        Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik w coeficjentach:

§   Kat A - 4 gołębie z 5 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum   600 kkm)

§   Kat B - 4 gołębie z 4 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1200 kkm)

§   Kat C - 3 gołębie z 3 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1500 kkm)

§   Kat M - 3 gołębie z 2 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1400 kkm)

§   Kat D – jest  sumą  coeficj .  A+B+C

§   Roczne-  (z całego spisu)   pierwsze 5 gołębi z każdego z jedenastu lotów  od 100 do 600 km. Z jednej listy  zadeklarowanej  przez  każdy Oddział na piśmie do Okręgu, przed pierwszym lotem konkursowym tj. oddziałowej, połączonych oddziałów, rejonowej, wyliczonej na  20%.  Punktacja GMP  ze spadkiem 20% .  ---  Loty od 100 do 300 km. Maksymalnie  35 pkt. ---  Loty od 300 do 500 km. Maksymalnie  50pkt. ---  Loty od 500 do 700 km. Maksymalnie  65 pkt.

    X - Mistrzostwo A - młode

W mistrzostwie bierze udział 40 gołębi zgłoszonych przez hodowcę do MP - młodych.
Baza wyników to 20% z list konkursowych ( tylko Oddziałowych )  sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP. Gołębi  młodych    na 2015r.

o        4 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów jako do MP

o        Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik w coeficjentach:   Kat A - 5 gołębi z 3 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 400 kkm)

     Nagrody  w  Mistrzostwach  Okręgu

Nagrody  od   1 – 33   miejsca  (dla każdego z  9 Mistrzostw)  tj. po   8  pucharów   i    33   dyplomy.           

Pierwsze   3  gołębie  z ( Kat. A, B, C, M,  )                                 po   3  puchary      i      3    dyplomy. 

Nagrody od 1 – 8    miejsca . ( INTER MISTRZOSTWO)               po   8 puchary       i      8    dyplomy.

Razem:     92  puchary,  317   dyplomów.

Dobry Lot - V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych