M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 22 lutego 2018 o godz. 08:25

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 21.02.2018 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

1. Ustalono stałe terminy Zebrań Zarządu Okręgu w roku 2018. Zarząd będzie się spotykał co miesiąc w drugi wtorek danego miesiąca w Domu Hodowcy w Olkuszu tj.

- 06.03.2018 rok godz.17.00,

Zarząd Okręgu i Okręgowa Komisja Rewizyjna

- 10.04.2018 rok godz. 17.00,

- 08.05.2018 rok godz.20.00,

- 12.06.2018 rok godz.20.00,

- 10.07.2018 rok godz.20.00,

- 14.08.2018 rok godz.20.00,

- 11.09.2018 rok godz.20.00,

- 09.10.2018 rok godz.17.00,

- 13.11.2018 rok godz.17.00,

- 05.12.2018 rok godz.17.00,

2. Podjęto jednogłośnie Uchwałę, w sprawie nie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód na ostatni rok kadencji Zarządu.

3. Na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu, na wakującą funkcje V-ce Prezesa ds. Lotowych Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, został powołany członek Zarządu Okręgu kol. Maj Zbigniew, który wyraził zgodę i przyjął proponowana funkcję w Zarządzie Okręgu.

4. Podjęto jednogłośnie Uchwałę i powołano kol. Władysława Sosińskiego z Oddziału 0493 Zagłębie, jako przedstawiciela Okręgu Śląsk-Wschód do wykonywania pomiarów sferycznych dla wszystkich hodowców Okręgu Śląsk-Wschód. ( dla informacji podajemy, że takie same uprawnienia w Okręgu posiadają również kol. Janik Henryk i kol. Łaskawiec Włodzimierz)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód, odbędzie się w  dniu 17.03.2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


UWAGA zmiana terminu Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 18 lutego 2018 o godz. 11:09

 

Szanowni Koledzy, z uwagi na pogrzeb śp. Wiesława Oźlańskiego, zadecydowano o przełożeniu Zebrania Zarządu Okregu Śląsk-Wschód z dnia 20.02.2018 roku na dzień 21.02.2018 roku (środa) godz.17.00. Bardzo prosimy o powiadomienie swoich członkow Zarządu Okręgu w Oddziałach.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 17 lutego 2018 o godz. 17:15

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2018 roku, zmarł nasz

1

 Kolega Śp. Wiesław Oźlański

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził swoją hodowlę. Oddanego działacza naszego związku i wspaniałego organizatora, który przez wiele lat pełnił różne funkcje społeczne: V-ce Prezes d/s Lotowych Oddziału Dąbrowa Górnicza 1, Przewodniczący Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza, V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu Śląsk-Wschód. Za swoją działaloność związkową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, posiadał srebrną i złotę Odznakę Związkową.

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Wiesława Oźlańskiego odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dąbrowie Górniczej ŁOŚNIU. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód                              


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 4 lutego 2018 o godz. 08:31

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód informuje, że w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu. Prosimy o przybycie wszystkich członków Zarządu. Mile widziani są również przedstawiciele Oddziałów, które nie posiadają swoich przedstawicieli w Zarządzie Okręgu. 

Przypominamy, że w dniu 20.02.2018 roku, mija termin składania do Okręgu pisemnych zamówień na obrączki rodowe 2019 roku.

Za Zarząd Okręgu Sekretarz - J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Okręgu nr 1/2018


Dodano 22 stycznia 2018 o godz. 08:37

K O M U N I K A T   NR   1/2018

z dnia 09 stycznia 2018 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

1.              Składka członkowska na rok 2018 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.

2.              Przypominamy o obowiązku pilnego rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2017 należy złożyć do Okręgu do dnia 31.01.2018 roku.

3.              Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2018 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2018 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.

4.              Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2018  tj :

- składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia    15.05.2018 rok,

            - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie            dorosłych płatna do dnia 15.05.2018 rok  i  3,00 złote od każdego spisu        gołębi             młodych, płatna do dnia 15.08.2018 rok.

5.              Wysokość składki statutowej w Okręgu na rzecz obrączek rodowych na rok 2019, zgodnie ze statutem, uwzględniając koszty zakupu oraz ustalonych statutowo składek na rzecz Zarządu Głównego ( 0,10 zł) oraz Okręgu (0,20 zł)  wynoszą : 0,71 zł producent Columbex i 0,70 zł producent Ortech. Składka statutowa w Okręgu na obrączki DERBY 2019 wynosi : 1.21 zł/szt.

 

6.              Do dnia 20.02.2018 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2019 roku z podaniem wybranego producenta, co wiąże się z wysokością opłaty. Obrączki dodatkowe DERBY zamówienia pisemne do dnia 20.05.2018 roku.

7.              Należność za obrączki rodowe 2019 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2018 roku.

8.              Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 13.03.2018 roku przekażą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2017, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.

9.              W dalszym ciągu działa na bieżąco strona internetowa Okręgu Śląsk - Wschód pod adresem internetowym : www.slask-wschod.pzhgp.net .

10.       Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 17.03.2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

Za Zarząd :

                               Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

 


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 23 grudnia 2017 o godz. 07:48

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności,osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym 2018 roku, dla wszystkich Koleżanek i Kolegów Hodowców oraz ich rodzin

 życzy

 

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód


Zapraszamy do obejrzenia filmy z Wystawy Okręgowej  Trzebinia - 2017

https://youtu.be/kdTDyF9fA90