Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Komunikat dot.przedłużenia terminu !!!


Dodano 28 sierpnia 2014

 

   W związku z licznymi prośbami Oddziałów, Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód przedłuża termin składania wyników przez Oddziały do dnia 10.09.2014 rok. Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia złożenia wyników hodowców jak również ułatwienia poźniejszej weryfikacji postanowiono, aby Oddziały składały wyniki w następujący sposób :

limity do zgłoszeń weryfikacyjnych - w kategoriach wymagane będzie:
 
kat A - do 860.71 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja
kat B - do 353.53 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja       
kat C - do 103.81 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja 
kat M - do 109.85 (coef maksymalny)  - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja      
kat D - do 1750.00 (coef maksymalny) - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja      
GMP - 2407.25 (pkt GMP -minimum)   - karta wyników + dodatkowo pełna dokumentacja
Daleki Dystans do 10 miejsca             -  pełna dokumentacja
Mistrzostwo Rocznych do 10 miejsca  -  pełna dokumentacja
 
 a w przypadku pozostałych wyników:
 
kat A - 2000 (coef maksymalny)    - tylko karty wyników                                                               
kat B -  900 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                           
kat C -  310 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                            
kat M - 320 (coef maksymalny)     - tylko karty wyników                                                           
kat D - 3000 (coef maksymalny)    - tylko karty wyników                                                           
GMP - 2300 (pkt GMP -minimum)  - tylko karty wyników
 
Na wszelkie pytania odpowiada telefonicznie lub osobiście kol. V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański. 
 
Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski
 

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 sierpnia 2014

   

   W terminie do dnia 03.09.2014 roku wszystkie Oddziały złożą do kol. V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych Wiesława Oźlańskiego, zweryfikowane i przygotowane w Oddziałach wyniki swoich hodowców do współzawodnictwa Okręgowego w kategoriach : GMP, Roczne, kat.A, B, C, D, M.

   Nie złożenie wyników swoich hodowców przez Oddział w planowanym terminie, dyskwalifikuje hodowców ze współzawodnictwa okręgowego. Termin weryfikacji okręgowej zostanie podany w terminie późniejszym.

 Zarząd Okręgu przypomina wszystkim oddziałom o zaplanowanym locie Okręgowym gołębie młodych z miejscowości Cottbus /Niemcy/ w dniu 21.09.2014 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami oraz zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Zgłoszenia ilości gołębi do Okręgu, Oddziały przekażą w terminie do dnia 10.09.2014 roku.

  Powyższe ustalenia zostały podjęte na ostatnim Zebraniu Zarzdu Okręgu w dniu 14.08.2014 roku.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 10 sierpnia 2014

 

Informuję, że w dniu 14.08.2014 roku o godz.18.00 w Olkuszu odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód. Obecność członków Zarządu Okręgu - OBOWIĄZKOWA !!! Podczas zebrania zostaną omówione sprawy bieżące Okręgu.

Proszę wszystkie Oddziały Okręgu Śląsk - Wschód, aby w tym samym terminie dostarczyły Plany Lotów gołębi młodych oraz spisy gołębi młodych swoich członków. Jest to termin ostateczny i nie będzie przedłużony.

Jednocześnie przypominam, aby w Planach Lotów uwzględnić wszystkie loty w jakich Oddział chce uczestniczyć, a przede wszystkich lot dodatkowy, nagrodowy, uchwalony jednogłośnie przez Zarząd Okręgu na zebraniu w styczniu 2014 roku z miejscowości Cottbus /Niemcy/ w dniu 21.09.2014 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami oraz zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz Jacek Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych