Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Szkolenie transportu gołębi !!!


Dodano 6 maja 2015

 

Informuję zainteresowanych kolegów hodowców, że przekazano ofertę szkoleniową dot. transportu żywych zwierząt. Uzyskany certyfikat potrzebny jest dla konwojentów podczas transporu gołębi. Wszystkich chętnych zapraszam do zakładki DOKUMENTY - KOMUNIKATY, gdzie została umieszczona pełna oferta szkoleniowa. Nadmieniam, że szkolenie odbędzie się w Katowicach.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski 


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 5 maja 2015

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 13.05.2015 roku ( środa) godz.18.00 odbędzie się Zebranie Członków Zarządu Okręgu Śląsk Wschód oraz wszystkich V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych. Podczas spotkania zostaną omówione sprawy bieżące Okręgu oraz ustalenia kontrolne na punktach wkładań gołębi oraz ich przylotu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Zarząd Okręgu prosi jednocześnie o złożenie pisemnych ofert na transport gołębi na loty okręgowe przez zainteresowane jednostki lotujące. W ofertach prosimy o uwzględnienie ilości, wymiarów i standartu posiadanych kabin i klatek oraz całkowitego kosztu transportu na jeden lot.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Mistrzostwa Okręgu Śląsk - Wschód w 2015 roku !!!


Dodano 29 kwietnia 2015

 

OKRĘG  ŚLĄSK  WSCHÓD   MISTRZOSTWA  na  2015r.


Do wszystkich rodzajów mistrzostw obowiązuje Regulamin   Lotowo - Zegarowy  PZHGP.
Za poprawne zastosowanie się do powyższego Regulaminu odpowiadają Zarządy Oddziałów. We  wszystkich   mistrzostwach  gołębi  dorosłych  Hodowca  bierze udział  tylko  jedną  drużyną  tj.  50 gołębi   zgłoszonych   przez hodowcę do GMP, wyjątek mistrzostwo Gołebi Rocznych.

     I. Mistrzostwo Dalekiego Dystansu

     Baza wyników to 20% z list okręgowych strefowych z  punktacją Mistrzowską (od 100 do blisko zera) + 800                punkty stałe za odległość  z  trzech  lotów  powyżej 700 km. Seria 7  pierwszych z 50 G.  O miejscu                            decyduje  suma największych  punktów

    II. Generlne Mistrzostwo Polski

     Obowiązuje Regulamin GMP na 2015rok   ogłoszony przez  ZG PZHGP.

11 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do GMP, typowana  seria z  10/5  „S” z  listy na 25%

III –  INTER  Mistrzostwo

Obowiązuje Regulamin  INTER MISTRZOSTWA na 2015rok   ogłoszony przez  ZG.  PZHGP

IV – IX   Mistrzostwa w kategoriach A, B, C, D, M, Roczne.

W mistrzostwach bierze udział 50 gołębi zgłoszonych przez hodowcę do GMP.
Baza wyników to 20% z list konkursowych sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP  na 2015r.

o        14  lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do MP.

o        Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik w coeficjentach:

§   Kat A - 4 gołębie z 5 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum   600 kkm)

§   Kat B - 4 gołębie z 4 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1200 kkm)

§   Kat C - 3 gołębie z 3 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1500 kkm)

§   Kat M - 3 gołębie z 2 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1400 kkm)

§   Kat D – jest  sumą  coeficj .  A+B+C

§   Roczne-  (z całego spisu)   pierwsze 5 gołębi z każdego z jedenastu lotów  od 100 do 600 km. Z jednej listy  zadeklarowanej  przez  każdy Oddział na piśmie do Okręgu, przed pierwszym lotem konkursowym tj. oddziałowej, połączonych oddziałów, rejonowej, wyliczonej na  20%.  Punktacja GMP  ze spadkiem 20% .  ---  Loty od 100 do 300 km. Maksymalnie  35 pkt. ---  Loty od 300 do 500 km. Maksymalnie  50pkt. ---  Loty od 500 do 700 km. Maksymalnie  65 pkt.

    X - Mistrzostwo A - młode

W mistrzostwie bierze udział 40 gołębi zgłoszonych przez hodowcę do MP - młodych.
Baza wyników to 20% z list konkursowych ( tylko Oddziałowych )  sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP. Gołębi  młodych    na 2015r.

o        4 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów jako do MP

o        Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik w coeficjentach:   Kat A - 5 gołębi z 3 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 400 kkm)

     Nagrody  w  Mistrzostwach  Okręgu

Nagrody  od   1 – 33   miejsca  (dla każdego z  9 Mistrzostw)  tj. po   8  pucharów   i    33   dyplomy.           

Pierwsze   3  gołębie  z ( Kat. A, B, C, M,  )                                 po   3  puchary      i      3    dyplomy. 

Nagrody od 1 – 8    miejsca . ( INTER MISTRZOSTWO)               po   8 puchary       i      8    dyplomy.

Razem:     92  puchary,  317   dyplomów.

Dobry Lot - V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański


Informacja z pierwszego Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 marca 2015

 

Witam kolegów hodowców odwiedzających nasza stronę internetową Okręgu Śląsk - Wschód. Pragnę w skrócie przedstawić przebieg pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Okręgu Śląsk Wschód, które odbyło się w dniu 24.03.2015 roku. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem nowego Prezesa Okręgu kol. Henryka Janika podjął kluczowe Uchwały dla Okręgu tj :

1. Uchwalono zmianę siedziby Okręgu Śląsk Wschód, z adresu Zawada nr.72 gm. Olkusz, 32-327 Gorenice, na adres Olkusz ul. Jana Kantego 42 gm. Olkusz, 32-300 Olkusz.

2. Uchwalono obniżenie czynszu za wynajmowany lokal związkowy w Olkuszu z kwoty 300 zł na kwotę 250 złotych miesięcznie.

3. Uchwalono utworzenie w Okręgu Śląsk-Wschód dwóch stref lotowych z lotów okręgowych tak jak było w roku 2014.

W okręgu zostaną utworzone dwie listy okręgowe z lotów powyżej 700 km z dwóch różnych miejscowości w roku 2015.

Jedna lista z 6 oddziałów: Trzebinia, Olkusz, Wolbrom,   Bukowno, Jaworzno i Sosnowiec,

Druga lista z 4 oddziałów: Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Myszków i Jura-  Łazy.

Koszowanie gołębi na loty okręgowe, musi być realizowane w jednym punkcie w Oddziale, pod nadzorem przedstawiciela Okręgu.

4. Z uwagi na transport gołębi dwoma kabinami na loty okręgowe, została    poddana pod głosowanie kwota opłaty od gołębia na te loty. Prezes Zarządu podał propozycje opłaty 3.00 zł od jednego włożonego gołębia na loty okręgowe, która to opłata została uchwalona większością głosów.

5.  Uchwalono współzawodnictwa Okręgowe na rok 2015 :

-  Mistrzostwo Daleki Dystans z lotów powyżej 700 km, baza wyników 20 % z list okręgowych strefowych przy serii 7 pierwszych z 50 GMP, przy punktach stałych 800 punktów + punkty szybkościowe od 100 do 0.O miejscu decyduje suma największych punktów.

-  GMP na zasadach ogólnopolskich.

-  Mistrzostwa w Kategoriach A, B, C, D, M na zasadach ogólnopolskich.

-  Mistrzostwo gołębi Rocznych na zasadach 2014 roku, oddziały muszą przed sezonem podać do okręgu z jakiej listy oddział będzie korzystał, do tego mistrzostwa dopuszcza się listy połączonych oddziałów.

-  Mistrzostwo kat. A - Młode na zasadach ogólnopolskich.

 

Do dnia 22.04.2015 roku Oddziały złożą do Okręgu Plany Lotów gołębi dorosłych na rok 2015 oraz potwiedzone przez Oddział spisy gołębi swoich hodowców. Jest to jedyny i ostateczny termin.

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja z Okręgowego Zebrania Wyborczego !!!


Dodano 23 marca 2015

 

Pragnę poinformować kolegów hodowców, że w dniu 21.03.2015 roku, odbyło się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Śląsk - Wschód. Zebranie było dobrze przygotowane i w miłej atmosferze sprawnie przeprowadzone. Zostały wybrane nowe władze Okręgu na kadencję 2015 - 2018, które przedstawiają się następująco :

Prezes Zarządu Okręgu -      Janik Henryk

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód:

1. Czekaj Marian                    - v-ce Prezes d/s Gospodarczych 

2. Oźlański Wiesław              - v-ce Prezes d/s Lotowych

3. Łaskawiec Włodzimierz    - v-ce Prezes d/s Finansowych

4. Dziurkowski Jacek            - sekretarz,

5. Piwowarczyk Adam           - członek

6. Bogacz Ryszard                - członek

7. Maj Zbigniew                     - członek

8. Sosiński Władysław          - członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna :

1. Mania Jerzy           - przewodniczący,

2. Jarosz Mirosław    - z-ca przewodniczącego

3. Gadula Jarosław    - sekretarz

4. Kajdzik Tomasz     - członek

5. Oleksy Jarosław    - członek

Okręgowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Grzyb Lechosław    - przewodniczący,

2. Cender Stanisław    - z-ca przewodniczącego

3. Pawlik Rafał             - sekretarz

4. Wilkosz Kazimierz   - członek

5. Mirek Józef              - członek

Delegaci Okręgu Śląsk - Wschód na KWZD :

1.  kol. Dziurkowski Jacek 

2.  kol. Janik Henryk  

jesteśmy przekonani, że nowe władze w sposób profosjonalny poprowadzą Okręg Sląsk -Wschód w obecnej kadencji.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu !!!


Dodano 19 marca 2015

     Szanowni Koledzy !!!

    Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód przypomina, że w dniu 21.03.2015 roku o godz. 9.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu, odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu Śląsk - Wschód.

Prosimy Zarządy wszystkich Oddziałów o dopilnowanie obecności na zebraniu wszystkich swoich delegatów. Zarząd Okręgu zapewni na zabraniu stosowny poczęstunek i bar kawowy.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych