Aktualności


Spotkanie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 kwietnia 2021 o godz. 20:08

 

 

W dniu 19.04.2021 roku (poniedziałek) o godz. 18.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Spotkanie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

W planie Spotkania uwzględniono :

- przekazanie przez Oddziały manualnych spisów gołębi dorosłych na sezon 2021 w 2 egz, opieczętowanych i podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli Zarządów Oddziałów.

- przekazanie Planow Lotow na sezon 2021 rok gołębi dorosłych opieczętowanych i podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli Zarządów Oddziałów. 

U W A G A  -

z związku z panującą pandemią COVID-19,   OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU

NIE JEST OBOWIĄZKOWA,

Podczas spotkania będziemy się starać zachować wszelnie wymogi sanitarne, zgodnie z ponującymi przepisami. 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


ŻYCZENIA WIELKANOCNE !!!


Dodano 3 kwietnia 2021 o godz. 08:23

 

wszystkiego dobrego dla wszystkich hodowców i ich rodzin, a najbardziej zdrowia, w tym trudnym okresie

życzy

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód.


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 lutego 2021 o godz. 08:07

W dniu 03.03.2021 roku (środa) o godz. 18.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

W planie Zebrania uwzględniono :

- omówienie bieżących sprawy Okręgu,

- rozdysponowanie dla Oddziałów zaległych pucharów i nagród za rok 2020. 

- zapoznanie z elektronicznym systemem potwierdzania odlotów gołębi. 

U W A G A  -

z związku z panującą pandemią COVID-19,   OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU

NIE JEST OBOWIĄZKOWA,

Podczas spotkania będziemy się starać zachować wszelnie wymogi sanitarne, zgodnie z ponującymi przepisami. 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Komunikat Okręgu - potwierdzenia miejsc wypuszczania !!!


Dodano 6 lutego 2021 o godz. 18:14

UWAGA  -  PILNE !!!

Wszystkie Oddziały podległe Okręgowi Śląsk-Wschód, na których terenie znajdują się miejsca do wypuszczeń gołębi, zgodnie z pismem ZG, które znajduje się w folderze DOKUMENTY-KOMUNIKATY , zobowiązane są do aktualizacji tych miejsc tj. dokonanie aktualnego pomiaru GPS oraz przesłanie kontaktu oraz osoby odpowiedzialnej z Oddziału za potwierdzanie odlotów. Dane należy przesłać elektronicznie do Sekretariatu Okręgu, adres email: j.dziurkowski@interia.pl,  w terminie do 17 lutego 2021 roku.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowsk


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 18 stycznia 2021 o godz. 09:06

 

W związku z pismem Zarządu Głównego PZHGP w sprawie potwierdzania wypuszczeń gołębi poprzez platformę internetową Golebieloty.pl (pismo w zakładce DOKUMENTY), Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód prosi wszystkie podległe oddziały Oddziały, aby w terminie do dnia 27.01.2021 roku przekazać elektronicznie do Sekretarza Okręgu adres email : j.dziurkowski@interia.pl, dane osobowe wyznaczonych dwóch osob z Zarządu Oddziału (sugerowane Prezes i V-ce Prezes d/s Lotowych) do zarządzania portalem internetowym Golebieloty.pl. Należy podać imię i nazwisko, okręg, numer i nazwę Oddziału, adres e-mail użytkownika, numer telefonu i pełnioną funkcę w Zarządzie.

Dalsze informacje w tej sprawie zostaną podane w terminie późniejszym.

Za Zarząd - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 8 stycznia 2021 o godz. 08:51

 

K O M U N I K A T   NR   1/2021  

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód.

  1. Z uwagi na panujące w kraju obostrzenia COVID, Zarząd Okręgu nie planuje obecnie żadnych zebrań i spotkań. Musimy dać sobie radę w takiej sytuacji do czasu odwołania obostrzeń o czyn niezwłocznie poinformujemy. Przekazujemy do realizacji pilne czynności do wykonania przez Oddziały.
  2. Składka członkowska na rok 2021 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.
  3. Przypominamy o obowiązku pilnego rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe za rok 2020 należy złożyć do Okręgu do dnia 31.01.2021 roku i przekazać V-ce Prezesowi ds. Finansowych kol. Włodzimierzowi Łaskawcowi tel. 667316643, który przekaże całość rozliczeń do księgowego.
  4. Wszystkie Oddziały w terminie regulaminowym – 15.01.2021 roku przekażą do Okręgu Plany Lotów gołębi dorosłych na rok 2021. Plany Lotów muszą być ostemplowane i podpisane przez uprawnione osoby z Zarządu Oddziału. Przekazanie Planów Lotów do Okręgu może zostać zrealizowane w dwóch wersjach :

- zeskanowane i przekazane elektronicznie na adres Sekretarza Okręgu, pod adres email: j.dziurkowski@interia.pl   lub,

- przesłać pocztą na adres siedziby Okręgu : PZHGP Okręg Śląsk-Wschód ul. Zagrody 2, 43-602 Jaworzno.

UWAGA – w Planach Lotów należy zaznaczyć 10 lotów do 600 km, do Mistrzostwa Okręgu Gołębi Rocznych, aby później nie było niedomówień.

  1. Do dnia 15.03.2021 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2022 roku, zamówienia muszą być ostemplowane i podpisane przez uprawnione osoby z Zarządu Oddziału. Przekazanie do Okręgu może zostać zrealizowane w dwóch wersjach :

- zeskanowane i przekazane elektronicznie na adres Sekretarza Okręgu, pod adres email: j.dziurkowski@interia.pl lub,

- przesłać pocztą na adres siedziby Okręgu : PZHGP Okręg Śląsk-Wschód ul. Zagrody 2, 43-602 Jaworzno.

Płatność do Okręgu do 30.06.2021 roku. Cena obrączki rodowej 2022 wraz z kartą tożsamości w Okręgu Śląsk-Wschód wynosi 0,66 gr/szt.

Za Zarząd :

                        Dziurkowski Jacek                                                             Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                       / Prezes /


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 21 grudnia 2020 o godz. 08:26

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 15 grudnia 2020 o godz. 09:18

 

Komunikat z Zebrania Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód z dnia 14.12.2020 rok.

 

Jednogłośnie zatwierdzono Plan Lotów Okręgowych na 2021 rok :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

1

30.05.2021

Niedziela

Brandenburg 1

500 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

2

06.06.2021

Niedziela

Brandenburg 2

500 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

3

19.06.2021

Sobota

Kaltenkirchen 1

 

730 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

4

27.06.2021

Niedziela

Neuruppin 1

525 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

5

10.07.2021

Sobota

Kaltenkirchen 2

 

730 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

6

18.07.2021

Niedziela

Neuruppin 2

525 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

7

24.07.2021

Sobota

Kaltenkirchen 3

 

730 km

Okręgowy

Mistrzostwo Okręgu

8

24.07.2021

Sobota

Bruksela-Bierges

1030 km

Narodow.

Dodatkowy Nagrodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu zostało uchwalone takie same jak w roku 2020, seria typowana 10/5 przy wspólnych startach całego Okręgu z listy Okręgowej 25%. Pozostałe Mistrzostwa tak samo pozostają bez zmian jak w roku 2020.

Większością głosów uchwalono, że organizacją lotów okręgowych 700 km, będą się zajmować Rejony Lotowe. Rejony Lotowe będą decydować o wystawieniu kabiny do transportu gołębi na loty 700 km. W przypadku, gdy ilość gołębi zgłoszonych na dany lot 700 km drastycznie spadnie, wówczas zostanie wystawiona tylko jedna kabina z całego Okręgu.

Nagrody za Mistrzostwa Okręgu za rok 2020 zostaną przekazane do Oddziałów w celu rozdysponowania wśród swoich hodowców.

Zatwierdzono reprezentację Okręgu Śląsk-Wschód na Wystawę Ogólnopolską w kategoriach A,B,C,D,E,F,G,H,I, Wyczyn. Reprezentacja do wglądu w zakładce Wyniki Lotowe. Takie zestawienie zostanie przekazane do Zarządu Głównego PZHGP.

Prezydium Zarządu Okregu Śląsk-Wschód, podczas spotkania w dniu 20.10.2020 roku, podjęło Uchwałę i powierzyło obowiązki Okręgowego Obliczeniowca kol. Krystianowi Nowak, który od tego czasu będzie wykonował wszystkie czynności należące do Rachmistrza dla Okręgu Śląsk-Wschód.

Za Zarząd Okregu – Sekretarz J.Dziurkowski

 


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 9 grudnia 2020 o godz. 17:00

 

W dniu 14.12.2020 roku (poniedziałek) o gdz. 16.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

W planie Zebrania uwzględniono :

- omówienie bieżących sprawy Okręgu,

- rozdysponowanie dla Oddziałów obrączek rodowych na 2021 rok, 

- ustalenie i zatwierdzenie Planu Lotów Okręgowych na rok 2021,

- zatwierdzenie reprezentacji Okręgu Śląsk-Wschod z gołębi zgłoszonych do Wystawy Ogólnopolskiej, 

- całkowite rozliczenie finansowe zaległości Oddziałów za rok 2020

U W A G A  -

z związku z panującą pandemią COVID-19,  OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU

NIE JEST OBOWIĄZKOWA,

Podczas spotkania będziemy się starać zachować wszelnie wymogi sanitarne, zgodnie z ponującymi przepisami. 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 29 listopada 2020 o godz. 09:22

 

Komunikat Zarządu Okręgu dot. ustalenia Reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską 2021.

Reprezentacja Okręgu będzie się składałć tylko z kategorii sportowych : A,B,C,D,E,F,G,H,I i Wyczyn z 2 lat. W zakładce Wyniki Lotowe umieszczono zestawienie wyników gołębi w tych kategoriach do Wystaw, które mają przyczynić się do wyboru odpowiednich gołębi (zestawienie bez gołębi Oddziałów Dąbrowa Górnicza i Jura-Łazy).

UWAGA - w terminie do dnia 10.12.2020 roku, zainteresowane Oddziały, przekażą w formie elektronicznej do kol. Obliczeniowca Krystiana Nowaka tel 660731366, swoje zgłoszone gołębie do Wystawy w opisanych kategoriach. Z tych zgłoszeń zostanie wyłoniona Reprezentacja Okręgu na Wystawę Ogólnopolską i takie zestawienie zostanie opublikowane na stronie okręgowej i przekazane do ZG. Przypominamy, że zgłoszone gołębie muszą być faktycznie na gołębniku, gdyż istnieje możliwość, że zostaną one wystawione na Wystawie Ogólnopolskiej w Sosnowcu.

W sprawie rozdania nagród okręgowych, decyzje zapadną na najbliższym Zebraniu Zarządu Okręgu.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Pismo ZG dot. 70 Wystawy Ogólnopolskiej !!!


Dodano 30 października 2020 o godz. 10:24

 

W zakładce DOKUMENTY dodano pismo Zarządu Głównego dotyczące 70 Wystawy Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych. Prosimy hodowców Okręgu Śląsk-Wschód o przygotowanie się do zgłoszenia najlepszych gołębi w kategoriach sportowych do wyłonienia reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską.

UWAGA : w zakładce Wyniki Lotowe umieszczono aktualne wyniki z Regionu III Śląsk oraz brakujące mistrzostwa Okręgu Śląsk-Wschód tj. Mistrzostwo szybkościowe gołębi dorosłych (sponsorowane) i Mistrzostwo Gołębi Rocznych.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


NEKROLOG śp. Marek Mosór !!!


Dodano 12 października 2020 o godz. 14:41

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym, zmarł nagle :

 Kolega Śp. Marek Mosór

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, wieloletniego Rachmistrza Okręgu Śląsk - Wschód i kilkunastu Oddziałów. Uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził obliczenia wyników lotowych naszych gołębi, jak i organizowanych Wystaw Okręgowych. 

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Marka Mosóra odbędzie się w dniu 14.10.2020 roku (środa) o godz. 14.00 w Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Olkuszu ul. Powstańców Śląskich. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

 

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód                              

 

Lista Okręgowa i najlepsze serie SŁUBICE 2020 !!!


Dodano 28 września 2020 o godz. 13:39

 

Zwycięskie serie 10/7 z lotu nagrodowego Okręgu Śląsk-Wschód – SŁUBICE 2020.

 

Lp

Imię i nazwisko

Konk.

Pkt

Oddział

1.

Tokarczyk Kwartetlot

7

345,24

Oddział Trzebinia

2.

Gawron Rafał

7

343,85

O/ Dąbrowa Górnicza

3.

Gawron Rafał

7

339,57

O/ Dąbrowa Górnicza

4.

Tokarczyk Kwartetlot

7

331,76

Oddział Trzebinia

5.

Ślusarczyk Edward i Robert

7

320,91

Oddział Zagłębie

6.

Oleksy Jarosław

7

316,79

Oddział Zagłębie

7.

Pierzchała Piotr

7

307,44

Oddział Zagłębie

8.

Bakiera Piotr

7

305,26

Oddział Zagłębie

9.

Szklarczyk Grzegorz

7

289,57

Oddział Olkusz

10.

Pierzchała Piotr

6

291,69

Oddział Zagłębie

11.

Jadowski Henryk

6

287,91

O/ Dąbrowa Górnicza

12.

Bakiera Piotr

6

286,19

Oddział Zagłębie

13.

Seget Henryk

6

284,00

Oddział Zagłębie

14.

Sęk Marcin

6

276,73

Oddział Trzebinia

15.

Kajdzik Tomasz

6

273,78

Oddział Zagłębie

16.

Czekaj Maciej

6

270,52

Oddział Trzebinia

17.

Krzykawski - Nowak

6

269,99

Oddział Zagłębie

18.

Oleksy Jarosław

6

269,55

Oddział Zagłębie

19.

Sowula - Goraj

6

268,19

Oddział Olkusz

20.

Kozioł Zbigniew

6

265,20

Oddział Trzebinia

Lista konkursowa do wglądu w zakładce Listy Konkursowe.

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH SERII I NAJSZYBSZYCH GOŁĘBI !!!


Weryfikacja Okręgowa wyników gołębi młodych 2020 !!!


Dodano 27 września 2020 o godz. 08:49

 

Do dnia 06.10.2020 roku (wtorek) Oddziały przekażą do Okręgu sprawdzone i zweryfikowane wyniki swoich hodowców w mistrzostwach gołębi młodych, w GMP Młodych za sezon 2020 roku. W dniu 06.10.2020 roku o godz. 18.00 zostanie przeprowadzona okręgowa weryfikacja wyników gołębi młodych, obecność Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej OBOWIĄZKOWA.

Również do dnia 06.10.2020 roku Oddziały przekażą do Okręgu dokumentację lotową z lotu Okręgowego SŁUBICE 2020, do kontroli hodowców z najlepszej 20-tki serii nagrodowych. W tym samym czasie Oddziały przekażą do Okręgu zaległe opłaty zebrane na lot SŁUBICE. Wpłaty należy dokonać osobiście do V-ce Prezesa Okręgu ds. Finansowych.

Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód odbędzie się w dniu 06.10.2020 roku  ( wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Okręgu, w Jaworznie ul. Zagrody 2.

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Start gołębi młodych SŁUBICE 2020 !!!


Dodano 20 września 2020 o godz. 08:10

 

Gołębie młode całego Okręgu Śląsk-Wschód wystartowały w miejscowości SŁUBICE, w dniu dzisiejszym o godz, 8.00. Pogoda bardzo dobra, odejście ekspresowe.

 

Dobry Lot - Zbigniew Maj


Komunikat dot. lotu nagrodowego SŁUBICE 2020 !!!


Dodano 16 września 2020 o godz. 16:30

 

Komunikat Zarządu Okręgu dot. lotu nagrodowego gołębi młodych  „SŁUBICE 2020”.

Harmonogram zbierania gołębi przez kabinę lotową (sobota 19.09.2020 rok) :

- Trzebinia odjazd godz. 15.30,

- Jaworzno odjazd godz. 17.00

- Bukowno odjazd godz. 17.45,

- Olkusz odjazd godz. 18.15,

- Dąbrowa Górnicza odjazd godz.19.00,

- Siewierz odjazd godz.20.15,

(do Siewierza przywożą do załadunku gołębie z Oddziału Jura-Łazy i Wolbrom)

Do nagród zostało opłaconych 3.664 gołębie.

Podział nagród dla gołębi opłaconych:

-  3 pierwsze gołębie – puchary, następne 7 gołębi okolicznościowe dyplomy.

-  20 najlepszych serii 10/7 – nagrody pieniężne :

1 seria – 750 zł, 2 seria – 700 zł, 3 seria – 650 zł, 4 seria – 600 zł, 5 seria – 550 zł, 6 seria 500 zł, 7 seria – 450 zł, 8 seria – 400 zł, 9 seria – 350 zł, 10 seria – 300 zł, od 11 do 15 serii – 250 zł, od 16 do 20 serii – 200 zł.

Rozwóz klatek po Oddziałach odbędzie się w czwartek dnia 17.09.2020 roku w godzinach popołudniowych. Konwojent będzie się kontaktował z przedstawicielami telefonicznie.

 

Dobry Lot – V-ce Prezes ds. Lotowych Zbigniew Maj


Komunikat Lot Nagrodowy - SŁUBICE 2020 !!!


Dodano 15 września 2020 o godz. 17:33

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że dokonano policzenia zgłoszonych gołębi na lot nagrodowy gołębi młodych „ SŁUBICE 2020 „ który został zaplanowany na dzień 20.09.2020 roku (niedziela - termin mamy nadzieję, że się nie zmieni).

Transport gołębi zapewnia kabina lotowa Oddziału Trzebinia

Dokonano podziału klatek dla Oddziałów. Obecnie przedstawia się to następująco : ilość zgłoszonych gołębi i ilość przydzielonych klatek dla poszczególnych Oddziałów :

- Myszków    -         10 -  hodowca koszuje w Siewierzu,

- Jura-Łazy   -       290 -  14  klatek,

- D.Górnicza -       512 -  25  klatek,

- Wolbrom     -       230 -  11 klatek,

- Bukowno    -       660 –  32 klatki,

- Jaworzno   -        280 -  14  klatek,

- Zagłębie     -        785 -  38 klatek,

- Olkusz        -        437 -  21 klatek,

- Trzebinia    -        460 -  ilość zgłoszonych gołębi nie jest liczona do ilości klatek

Razem :        3.664  sztuki zgłoszonych gołębi, to jest ogólna ilość zgłoszonych gołębi w całym Okręgu i opłaconych do nagród. Okręg posiada do dyspozycji 155 klatek (bez Trzebini) , 3204 szt : 155 klatek = 20,67 szt/ do klatki.    

UWAGA :

- jeżeli koszowanie odbędzie się na różnych Punktach Wkładań w Oddziele, należy je przeprowadzić zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym,

- kopie list startowym Oddziały przekażą konwojentowi podczas zbierania gołębi.

- typowane serie nagrodowe (10), w zegarach elektronicznych, należy obowiązkowo oznaczyć w zegarach odpowiednimi znakami, chyba że zegar nie przewiduje takiej możliwości to należy to zrobić odręcznie.  UWAGA -  jeżeli oznaczenia typowania serii (S, M, SM, 1,2,3,4,5,) nie będą oznaczone w zegarach, wówczas gołębie danego hodowcy nie będą uznawane do serii nagrodowych.

- z lotu SŁUBICE 2020 ukarze się ogólna lista okręgowa z wszystkich gołębi nagrodowych i można będzie zaliczyć ten lot do Wystaw związkowych,

- z lotu tego zostanie nagrodzonych 20 najlepszych serii 10/7 z listy okręgowej nagrodami pieniężnymi oraz 3 pierwsze gołębie – pucharami i 7 następnych okolicznościowymi dyplomami. Wysokość nagród pieniężnych zostanie podana w następnym komunikacie.

Harmonogram zbierania gołębi zostanie podany w następnym komunikacie w dniu jutrzejszym. Rozwóz klatek po Oddziałach ma odbyć się w środę lub w czwartek, informacja również jutro.

 


Komunikat Zarządu Okręgu - SŁUBICE 2020 !!!


Dodano 10 września 2020 o godz. 08:58

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że w dniu 09.09.2020 roku dokonano ustaleń w sprawie organizacji lotu okręgowego-nagrodowego gołębi młodych „ SŁUBICE 2020 „ który został zaplanowany na dzień 20.09.2020 roku.

Transport gołębi zapewnia kabina lotowa Oddziału Trzebinia. 

Zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do V-ce Prezesa d/s Lotowych Okręgu kol. Zbigniewa Maja tel. 505538944, w terminie do dnia 14.09.2020 roku (poniedziałek) godz. 20.00, który dokona policzenia gołębi i podziału klatek na poszczególne Punkty Wkładań. Pełna informacja ukarze się we wtorek na stronie Okręgowej do wiadomości hodowców.

Poniżej  regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie nagrodowym gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty Wkładań zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszonych gołębi przez poszczególne Oddziały.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 3,00 zł/szt. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 25 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone i opłacone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 3 pierwsze gołębie z listy okręgowej – nagrodzone pucharami, 7 następnych okolicznościowe dyplomy,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych i opłaconych gołębi. 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Weryfikacja Okręgowa wyników gołębi dorosłych 2020 !!!


Dodano 4 września 2020 o godz. 07:01

 

Weryfikacja Okręgowa wyników lotowych gołębi dorosłych, odbędzie się w dniu 09.09.2020 roku (środa) o godz.18.00 w siedzibie Okręgu Jaworzno ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra). Weryfikacji wyników dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów d/s Lotowych Oddziałów, których obecność na weryfikacji jest OBOWIĄZKOWA. Komisja weryfikacyjna będzie działać pod przewodnictwem V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Zbigniewa Maja.

Jedncześnie o tej samej porze odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód. Podczas zebrania zostaną omówione sprawy bieżące Okręgu oraz ustalenia dotyczące dodatkowego lotu okręgowego gołębi młodych SŁUBICE 2020. Obecność członków Zarządu Okręgu - OBOWIĄZKOWA !!!

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Składanie do Okręgu wyników gołębi dorosłych za 2020 rok !!!


Dodano 26 sierpnia 2020 o godz. 11:48

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód podaje do wiadomości podległym Oddziałom, że w terminie do dnia 31.08.2020 roku (poniedziałek) godz. 19.00, przedstawiciele Oddziałów dostarczą do siedziby Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra), dokumentację lotową gołębi dorosłych swoich hodowców do wszystkich współzawodnictw Okręgowych - Tradycyjnego, GMP, Intermistrzostwa, kat. A, B, C, M, Roczne Derby do mistrzostw Okręgowych, Regionalnych i Ogólnopolskich.

Dostarczone dokumenty muszą zostać wcześniej dogłębnie zweryfikowane w Oddziałach, posortowane, podzielone  i przygotowane do dalszej kontroli w Okręgu. Do Okręgu należy przekazać pełną dokumentację lotową danych hodowców, którzy zostali sklasyfikowaniu na pozycjach od 1 miejsca do 10 miejsca w każdej kategorii współzawodnictw Okręgowych. Należy skompletować : plany lotów gołębi dorosłych, listy konkursowe, potwierdzenia odlotów, protokoły z Punktów Wkładań (wszystkich w Oddziale), protokoły pierwszych przyporządkowań z systemów ESK i każde następne po zmianie obrączki kontrolnej, listy startowe i listy zegarowe hodowców, karty wyników sporządzone przez obliczeniowca. Uwaga - Ważne - karty wyników danego hodowcy muszą być przez niego osobiście podpisane.

 

Dokumentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie zweryfikowane i nie przygotowane w Oddziałach, nie będa uznane i zostaną zwrócone do Oddziałów. Prosimy o poważne potraktowanie tej informacji !!!

Podany termin jest ostateczny i nie będzie innych terminów !!!!

Po dostarczeniu dokumentacji, w terminie późniejszym, zostanie przeprowadzona Okręgowa Weryfikacja przekazanych wyników i dokumentacji lotowych. Weryfikacji dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych, których uczestnictwo w weryfikacji jest OBOWIĄZKOWE. !!!! Termin weryfikacji zostanie podany w najbliższym czasie.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy się kontaktować z V-ce Prezesem d/s Lotowych Okręgu Zbigniewem Majem.

 

 Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 13