Aktualności


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 4 września 2019 o godz. 08:55

 

1. Weryfikacja Okręgowa wyników lotowych gołębi dorosłych, odbędzie się w dniu 10.09.2019 roku o godz.18.00 w nowej siedzibie Okręgu, w Jaworznie ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra). Weryfikacji wyników dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów d/s Lotowych Oddziałów, których obecność na weryfikacji jest obowiązkowa. Komisja weryfikacyjna będzie działać pod przewodnictwem V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Zbigniewa Maja.

 

2.  Lot Okręgowy gołębi młodych " P Y R Z Y C E  -  2019"

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód PZHGP, informuje hodowców, że lot okręgowy gołębi młodych z PYRZYC, jest zaplanowany na 22 września 2019 roku. Planowane jest wypuszczenie gołębi razem z lotem Radzionkowskim, aby gołębie mogły brać udział równocześnie w dwóch różnych współzawodnictwach nagrodowych.

Zgłoszenia udziału w locie poszczególne Oddziały przekażą zbiorczo do V-ce Prezesa d/s Lotowych Okręgu w terminie do dnia 10.09.2019 roku (wtorek) godz.18.00, 

 

Poniżej regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszonych gołębi przez poszczególne oddziały, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 25 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 10 pierwszych gołębi z listy okręgowej zostanie nagrodzonych pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. 

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Złożenie wyników gołębi dorosłych !!!


Dodano 29 sierpnia 2019 o godz. 21:00

 

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód podaje do wiadomości podległym Oddziałom, że w terminie do dnia 03.09.2019 roku (wtorek) godz. 17.00, przedstawiciele Oddziałów dostarczą do nowej siedziby Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra), dokumentację lotową gołębi dorosłych swoich hodowców do wszystkich współzawodnictw Okręgowych (w tym typowane i szybkościowe Mistrzostwo Okręgu w Dalekim Dystansie),  GMP, Intermistrzostwo i kat. A,B,C,M do mistrzostw Okregowych, Regionalnych i Ogólnopolskich.

Dostarczone dokumenty muszą zostać wcześniej dogłębnie zweryfikowane w Oddziałach, posortowane, podzielone  i przygotowane do dalszej kontroli w Okręgu. Do Okręgu należy przekazać pełną dokumentację lotową danych hodowców, którzy zostali sklasyfikowaniu na pozycjach od 1 miejsca do 10 miejsca w każdej kategorii współzawodnictw Okręgowych. Należy skompletować : plany lotów gołębi dorosłych, listy konkursowe, potwierdzenia odlotów, protokoły z Punktów Wkładań (wszystkich w Oddziale), protokoły pierwszych przyporządkowań z systemów ESK i każde następne po zmianie obrączki kontrolnej, listy startowe i listy zegarowe hodowców, karty wyników sporządzone przez obliczeniowca. Uwaga - Ważne - karty wyników danego hodowcy muszą być przez niego osobiście podpisane.

Limity w kategoriach do Okręgu : kat. A ceof. 500, kat. B ceof. 400, kat. C ceof. 500, kat. M ceof. 500. 

Dokumentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie zweryfikowane i nie przygotowane w Oddziałach, nie będa uznane i zostaną zwrócone do Oddziałów. Prosimy o poważne potraktowanie tej informacji !!!

Podany termin jest ostateczny i nie będzie innych terminów !!!!

Po dostarczeniu dokumentacji, zostanie przeprowadzona Okręgowa Weryfikacja przekazanych wyników i dokumentacji lotowych. Weryfikacji dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych, których uczestnictwo w weryfikacji jest OBOWIĄZKOWE. !!!! Termin weryfikacji zostanie podany w najbliższym czasie.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy się kontaktować z V-ce Prezesem d/s Lotowych Okręgu Zbigniewem Majem.

 

Za Zarząd Okregu : Sekretarz J.Dziurkowski

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 12 sierpnia 2019 o godz. 20:02

 

Przypominamy, że w dniu 13.08.2019 roku (wtorek) o god. 17.00 odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, w nowej siedzibie Okręgu w Jaworznie przy ul. Zagrody 2.

Prosimy dostarczyć spisy gołębi młodych, spisy 15 DERBY x 2 oraz Plany Lotów gołębi młodych. Jest to termin ostateczny !!!

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Otwarcie zegarów z Lotu Bruksela !!!


Dodano 4 sierpnia 2019 o godz. 20:08

 

Szanowni Koledzy Hodowcy. Zgodnie z ustaleniami w Oddziałach i przeliczeniu gołębi, które wróciły z lotu Bruksela, Zarząd Okręgu podjął decyzję, aby otworzyć zegary we wszystkich Oddziałach Okregu Śląsk - Wschód w dniu 06.08.2019 roku (wtorek) o godz. 20.00 lub innej dogodnej dla hodowców. Do sporządzenia listy okręgowej potrzebujemy 495 gołębi, które powróciły z tego lotu. Jesteśmy przekonani, że określony limit zostanie uzyskany do dnia otawrcia zegarów.

V-ce Prezes d/s lotowych Okręgu Zb.Maj


Lot Narodowy BRUKSELA 2019 !!!


Dodano 28 lipca 2019 o godz. 11:25

 

Gołębie z Brukseli (Bierges) wystartowały w dniu dzisiejszym 28.07.2019 roku o godz. 10.50.

Prosimy Prezesow d/s Lotowych w Oddziałach Okręgu Śląsk-Wschód o zgłaszanie przylotu pierwszych gołębi i pierwszych serii do kol. Jacka Dziurkowskiego, w zastępstwie za kol. Zbyszka Maja. Najlepiej zgłoszenia przekazywać w formie SMS pod nr telefonu 606410712 z podaniem hodowcy, nr gołębia i czasu przylotu. Takie informacje muszą być przekazane do ZG zgodnie i regulaminem lotu.

Dobry Lot


Lot Narodowy BRUKSELA 2019 !!!


Dodano 27 lipca 2019 o godz. 08:34

 

Szanowni Koledzy Hodowcy. Zgodnie z uzyskaną informacją od naszego Konwojenta stojącego z kabiną w Brukseli, do chwili obecnej nie było warunków do wypuszczenia gołębi w dniu dzisiejszym tj. 28.07.2019 roku. Są plany, że jeżeli pogoda się poprawi, to wypuszczenie gołębi może nastąpić dzisiaj w godzinach popołudniowych, lecz nie jest to nic pewnego. Czekamy na dalsze decyzje. 

V-ce Prezes d/s lotowych Okręgu Zb.Maj

 

UWAGA !!! Prosimy wszystkie Oddziały Okręgu Śląsk-Wschód, aby do dnia 10.08.2019 roku przekazały w formie elektronicznej spisy gołębi młodych do kol. Obliczeniowca M.Mosór. Spisy manualne (papierowe) podpisane przez Zarząd Oddziału, należy złożyć do Okręgu w dniu 13.08.2019 roku (wtorek) wraz z Planami Lotów gołębi młodych na sezon 2019 roku.

 


Według Komunikatu, który ukazał sie na stronie internetowej Zarządu Głównego PZHGP, w dniu dzisiejszym tj. 27.07.2019 roku, gołębie z lotu Bruksela nie zostaną wypuszczone z uwagi na złe warunki atmosferyczne.


Start z lotu NEURUPPIN !!!


Dodano 20 lipca 2019 o godz. 06:51

Zarząd Okregu Śląsk-Wschód, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2019 roku o godz. 5.45, gołębie całego Okręgu Śląsk-Wschód, wystartowały z miejscowości NEURUPPIN.

Pogoda na starcie słoneczna. Życzymy wszystkim udanego lotu.


Komunikat Lot Okręgowy Neuruppin 4 !!!


Dodano 17 lipca 2019 o godz. 15:24

 

UWAGA !!!    UWAGA !!!

Z uwagi na zapowiadane złe warunki pogodowe  (deszcz w miejscu wypuszczenia i na zachodzie Polski) na niedzielę, Lot Okręgowy NEURUPPIN (500km), planowany na dzień 21.07.2019 roku, decyzją Zarządu Okręgu zostaje przełożony na sobotę dnia 20.07.2019 roku. Koszowanie w piątek dnia 19.07.2019 roku.

Prosimy wszystkie Oddziały o powiadomienie swoich hodowców o zmianie terminu lotu  !!

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes d/s Lotowych Zbigniew Maj


Komunikat Lot Narodowy BRUKSELA 2019 !!!


Dodano 14 lipca 2019 o godz. 10:14

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że dokonano ustaleń w sprawie  organizacji lotu Narodowego BRUKSELA 2019, który ma się odbyć w dniu 27.07.2019 roku. Transport gołębi zapewnia kabina lotowa Oddziału Trzebinia (solo 140 klatek). 

W dniu 09.07.2019 roku, po weryfikacji, dokonano podziału klatek dla Oddziałów. Obecnie przedstawia się to następująco : ilość zgłoszonych gołębi i ilość przydzielonych klatek dla poszczególnych Oddziałów :

- Myszków    -     254 -  17  klatek,

- Jura-Łazy   -       75 -    5  klatek,

- D.Górnicza -     210 -  14  klatek,

- Wolbrom     -     251 -  17  klatek,

- Bukowno    -      131 –   9  klatek,

- Jaworzno   -      103 -     7 klatek,

- Zagłębie     -      481 -  33 klatek,

- Olkusz        -      170 -  12 klatek,

- Trzebinia    -      385 -  26 klatek

Razem :        2.060 sztuk zgłoszonych gołębi, (14,71 szt/ do klatki)

Istnieje możliwość zakosztowanie więcej gołębi na ten lot. Zarządy Oddziałów dopilnują, aby nie przekroczyć w klatkach 17 szt. Nadwyżkę zakoszowanych gołębi należy dopłacić do Okregu po 6 zł/szt.

Zostało utworzonych w Okręgu 5 Punktów Wkładania gołębi i zbierania przez kabinę lotową. Ustalono plan zbieranie gołębi, w dniu 25.07.2019 roku (czwartek), na lot Narodowy BRUKSELA 2019:

1.   Trzebinia odjazd kabiny godz. 16.00 (koszują Oddział                 Trzebinia i Jaworzno – 33 klatki)

2.   Bukowno odjazd godz. 16.50, ( koszują Oddziały                   Bukowno,    Olkusz i Dąbrowa Górnicza – 35 klatek)

3.   Wolbrom odjazd godz. 17.45, ( koszuje Oddział Wolbrom –        17 klatek),

     4.   Myszków odjazd godz. 19.00, ( koszuje Oddział Myszków –             17 klatek)

5.   Siewierz planowany odjazd godz. 20.00 ( koszuje Oddział Zagłębie i Jura-Łazy – 38 klatek) na Punkcie w Siewierzu po zakosztowaniu wszystkich gołębi będzie postój i pojenie gołębie przed wyjazdem w trasę.

UWAGA : prosimy tak zaplanować koszowania gołębi na Punktach, aby kabina odjeżdżała punktualnie.

Rozwóz klatek na punkty zostanie dokonany najprawdopodobniej w niedzielę 14.07.2019 roku podczas powrotu kabiny z lotu w godzinach po południowych. Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z osobami wyznaczonymi w Oddziałach.

UWAGA : oddziały są zobowiązane do zgłoszenia przylotu pierwszych gołębi i pierwszych serii, do V-ce Prezesa ds. Lotowych Okręgu Zbigniewa Maja, najlepiej zrobić to SMS pod numer tel. 505538944.


Start z lotu VERDEN 2 !!!


Dodano 7 lipca 2019 o godz. 07:11

 

Zarząd Okregu Śląsk-Wschód, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.07.2019 roku o godz. 6.40, gołębie całego Okręgu Śląsk-Wschód, wystartowały z miejscowości VERDEN. Pogoda na starcie dobra. Życzymy wszystkim udanego lotu.


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 5 lipca 2019 o godz. 11:08

 

Prezes Zarządu Okręgu, zwołuje Zebranie Zarządu Okręgu w nowo pozyskanej siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra). Zebranie odbędzie się w dniu 09.07.2019 roku (wtorek) godz. 17.00. Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA !!!

Jednym z głównych tematów spotkania, będzie omówienie przygotowań do organizacji przez Okręg, Lotu Narodowego BRUKSELA 2019.

Za Zarząd - Sekretarz J.Dziurkowski


Komunikat - Lot Okręgowy VERDEN 2 !!!!


Dodano 28 czerwca 2019 o godz. 11:14

 

UWAGA !!! Rozwóz klatek po oddziałach, na lot VERDEN 2, odbędzie się w środe dnia 03.07.2019 roku. Klatki będzie rozwoził osobiście Prezes Oddziału Jura-Łazy kol. Rafał Węglewski. Rozpoczęcie od godz. 12.00 : Myszków, Siewierz (46 klatek, Wolbrom, Olkusz, Trzebinia, Bukowno, Jaworzno, Sosnowiec Zagórze (23 klatki). Prosimy o przygotowanie osób do rozładunku klatek na Punktach. Kol. Węglewski będzie kontaktował się telefonicznie z przedstawicielami Oddziałów podczas rozwożenia klatek.

 


 

Zarząd Okręgu podaje do wiadomości, że lot okręgowy VERDEN 2 odbędzie sie zgodnie z planem w dniu 07.07.2019 roku (niedziela). Koszowanie w piątek dnia 05.2019 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dobry Lot

 


 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że dokonano ustaleń w sprawie  organizacji lotu okręgowego VERDEN 2, który ma się odbyć w dniu 07.07.2019 roku. Transport gołębi zapewni jedna kabina lotowa Oddziałów Dąbrowa Górnicza – Jura Łazy. 

W dniu 25.06.2019 roku, po weryfikacji, dokonano podziału klatek dla Oddziałów. Obecnie przedstawia się to następująco : ilość zgłoszonych gołębi i ilość przydzielonych klatek dla poszczególnych Oddziałów :

- Myszków    -     909 -  49  klatek,

- Jura-Łazy   -     607 -  32  klatek,

- D.Górnicza -     580 -  31  klatek,

- Wolbrom     -     748 -  40  klatek,

- Bukowno    -      370 – 20  klatek,

- Jaworzno   -      486 -  26 klatek,

- Zagłębie     -    1281 -  69 klatek,

- Olkusz        -      288 -  15 klatek,

- Trzebinia    -      703 -  38  klatek

Razem :        5.972 sztuk zgłoszonych gołębi,

Zarządy Oddziałów dopilnują, aby hodowcy w Oddziałach nie koszowali więcej gołębi niż zostało zgłoszonych.

Ustalono plan zbieranie gołębi, w dniu 05.07.2019 roku ( piątek), na drugi lot okręgowy VERDEN 2:

1.   Myszków odjazd godz. 20.00,

2.   Siewierz odjazd godz. 20.40, ( na Punkt do Siewierza dowozi swoje gołębie po zakoszowaniu Sekcja Sosnowiec – 23 klatki)

3.   Łazy odjazd godz. 21.20, ( na Punkt do Łaz dowozi swoje gołębie po zakosztowaniu Oddział Dąbrowa Górnicza – 31 klatek),

4.   Wolbrom odjazd godz. 22.15,

5.   Bukowno odjazd godz. 23.00 ( na Punkt do Bukowna dowozi swoje gołębie po zakoszowaniu Oddział Olkusz – 15 klatek),

6.   Trzebinia odjazd godz. 23.45,

7.   Jaworzno odjazd godz. 0.30.

UWAGA : istnieje możliwość, że lot może się odbyć w sobotę dnia 06.07.2019 roku, wszystko uzależnione jest od pogody, wówczas koszowanie odbędzie się w czwartek. Ostateczna decyzja zostanie podana do wiadomości w niedzielę dnia 30.06.2019 roku.

Do dnia 05.07.2019 roku, wszystkie Oddziały są zobowiązane do dokonania opłat zgłoszonych gołębi na drugi lot Verden 2, po 3,00 zł od gołębia, na konto bankowe okręgu.

Rozwóz klatek na punkty zostanie dokonany najprawdopodobniej w niedzielę 30.06.2019 roku po locie. Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z osobami wyznaczonymi w Oddziałach.

UWAGA : oddziały są zobowiązane do zgłoszenia przylotu pierwszych gołębi do V-ce Prezesa ds. Lotowych Okręgu Zbigniewa Maja, najlepiej zrobić to SMS pod numer tel. 505538944.

 


Start z lotu VERDEN 1 !!!


Dodano 23 czerwca 2019 o godz. 06:12

 

Zarząd Okregu Śląsk-Wschód, informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 5.45, gołębie całego Okręgu Śląsk-Wschód, wystartowały z miejscowości VERDEN. Pogoda na starcie bardzo dobra. Życzymy wszystkim udanego lotu.


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 czerwca 2019 o godz. 15:57

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 11.06.2019 roku, dokonano ustaleń w sprawie  organizacji lotu okręgowego VERDEN 1 dnia 23.06.2019 roku. Transport gołębi zapewniają dwie kabiny lotowe Oddziałów Wolbrom i Trzebinia. 

W dniu 12.06.2019 roku dokonano weryfikacji podziału klatek i przydzielenia Oddziałów do kabin lotowych. Obecnie przedstawia się to następująco : ilość zgłoszonych gołębi i ilość przydzielonych klatek dla poszczególnych Oddziałów :

- Myszków    -   1168 -  63  klatki, kabina Trzebiania,

- Jura-Łazy   -     871 -  46  klatek, kabina Wolbrom,

- D.Górnicza -     696 -  37  klatek, kabina Wolbrom,

- Wolbrom     -   1076 -  57  klatek, kabina Wolbrom,

- Bukowno    -      429 – 23  klatki, kabina Trzebiania,

- Jaworzno   -      574 -  30 klatek, kabina Wolbrom,

- Zagłębie     -    1673 -  89 klatek, kabina Wolbrom,

- Olkusz        -      393 -  21 klatek, kabina Wolbrom,

- Trzebinia    -    1015 -  54  klatki, kabina Trzebiania,

Razem :        7.895 sztuk zgłoszonych gołębi,

 

Zarządy Oddziałów dopilnują, aby hodowcy w Oddziałach nie koszowali więcej gołębi niż zostało zgłoszonych. Do klatki koszujemy max. 19 sztuk gołębi !!!

Ustalono plan zbieranie gołębi, w dniu 21.06.2019 roku ( piątek), na pierwszy lot okręgowy VERDEN 1:

Kabina Trzebinia :

Trzebinia odjazd godz. 21.00, Bukowno odjazd godz. 21.45, Myszków odjazd godz.23.00,

Kabina Wolbrom :

Wolbrom odjazd godz. 20.00, Olkusz odjazd godz. 20.40, Jaworzno odjazd godz. 21.30, Sosnowiec Zagórze (31 klatek) odjazd godz. 22.10, Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 22.45, Jura – Łazy odjazd godz. 23.30, Siewierz (58 klatek) odjazd  godz. 0.15.

Do dnia 21.06.2019 roku, wszystkie Oddziały są zobowiązane do dokonania opłat zgłoszonych gołębi na pierwszy lot Verden 1, po 3,50 zł od gołębia, na konto bankowe okręgu.

Rozwóz klatek na punkty zostanie dokonany najprawdopodobniej w niedzielę 16.06.2019 roku po locie Neuruppin. Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z osobami wyznaczonymi w Oddziałach.

 

UWAGA – na drugi lot okręgowy VERDEN 2, są również przygotowywane dwie kabiny lotowe. Oddziały do dnia 25.06.2019 roku (wtorek) dokonają zgłoszeń ilości gołębi na drugi lot VERDEN 2, opłata wynosi 3.00 zł/szt. Zgłoszenia przyjmuje kol. Zbigniew Maj V-ce Prezes Okręgu ds. Lotowych.

 

Informacyjnie podajemy do wiadomości, że na lot Narodowy BRUKSELA 2019 w Okręgu Śląsk-Wschód zostało zgłoszonych 2.053 gołębie. Dalsze informacje dotyczącego tego lotu zostaną podane w terminie późniejszym.

Za Zarząd Okręgu - V-ce Prezes d/s Lotowych Zbigniew Maj


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 26 maja 2019 o godz. 07:53

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 14.05.2019 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

1. Ustalono, że do dnia 11.06.2019 roku, Oddziały przekażą do Okręgu, ilość zgłoszonych gołębi na pierwszy lot okręgowy VERDEN 1. Jest to termin ostateczny i w tym samym czasie dnia 11.06.2019 roku na Zebraniu Zarządu Okręgu, zgłoszone gołębie zostaną policzone i nastąpi podział klatek dla Oddziałów, jak również zostaną dokonane pełne ustalenia o warunkach i organizacji pierwszego lotu VERDEN 1.

Przygotowywane są na ten lot dwie kabiny lotowe.

Do dnia 11.06.2019 roku należy również dokonać wpłat do Okręgu za zgłoszone gołębie ( 3,50 zł/szt). W przypadku, jeżeli na ten lot pojedzie tylko jedna kabina, to opłaty na drugi lot Verden 2, będą znacznie tańsze.

Osobą odpowiedzialną za loty okręgowe jest kol. Zbigniew Maj V-ce Prezes Okręgu ds. Lotowych, do którego należy zgłaszać ilość zgłoszonych gołębi z Oddziałów.

2. Ustalono również, że do dnia 11.06.2019 roku, Oddziały przekażą do   Okręgu,       ilość zgłoszonych gołębi na Lot Narodowy BRUKSELA 2019. Jest to termin ostateczny, gdyż do dnia 19.06.2019 roku, ilość zgłoszonych gołębi w Okręgu zostanie przekazana do Zarządy Głównego PZHGP. Opłata od zgłoszonego gołębia na ten lot wynosi 6,00 zł/sztuka. Przypominamy, że lot z Brukseli jest zaliczany do Mistrzostwa Okręgu.

Prosimy Zarządy Oddziałów o przekazanie tych informacji wszystkim Kolegom Hodowcom w Oddziałach !!!

3. Następne Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk – Wschód odbędzie się w dniu 11.06.2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w lokalu Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu ul. Kościuszki 5.

Obecność członków Zarządu Okręgu OBOWIĄZKOWA !!!

 

Za Zarząd Okręgu – Sekretarz J.Dziurkowski


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 13 maja 2019 o godz. 13:17

 

Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, odbędzie się w dniu 14.05.2019 roku (wtorek) o godz. 20.00 w Olkuszu. Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA.

Przypominam Oddziałom, że w dniu 16.05.2019 roku, mija termin dostarczenia do Okręgu Wykazów Członków Oddziałów na rok 2019.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Życzenia Wielkanocne !!!


Dodano 20 kwietnia 2019 o godz. 07:52

 

 

dla wszystkich Hodowców i ich Rodzin życzy Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 28 marca 2019 o godz. 08:01

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Okręgu w dniu 26.03.2019 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

 1. Do dnia 16.04.2019 roku, każdy z Oddziałów zrzeszonych w Okręgu Śląsk Wschód, przekaże do Okręgu po jednym kandydacie, jako swojego przedstawiciela, do Okręgowej Komisji Lotowej. W dniu 16.04.2019 roku zostanie powołana Okręgowa Komisja Lotowa na kadencję 2019 – 2022. Kandydatem powinna być osoba dobrze znająca się na sprawach lotowych, przepisach związkowych i związaną z tym dokumentacją.
 1. Do dnia 16.04.2019 roku Oddziały przekażą do Okręgu spisy 50 – tek gołębi dorosłych na sezon 2019 roku w formie manualnej – papierowej, opieczętowane i podpisane przez Zarząd Oddziału. Spisy przekazujemy w 2 egzemplarzach. Wcześniej rachmistrzowie przekazują te spisy w formie elektronicznej do kol. Marka Moser.
 1. Ustalono wysokość składki w Okręgu na obrączki rodowe 2020. Wynosi ona 0,66 zł/szt. wraz z kartą tożsamości. Termin opłat składek na obrączki rodowe 2020 do Okręgu, ustalono do dnia 30.06.2019 roku, jest to termin ostateczny.
 1. Oddziały przekażą do Okręgu wykazy swoich członków na rok 2019 w terminie do dnia 15.05.2019 roku. Wykazy członków należy złożyć na odpowiednich drukach wraz z kopiami wykazów członków posiadanych Sekcji w Oddziale. Uzupełniające wykazy członków na rok 2019 należy przekazać do Okręgu w terminie do dnia 15.11.2019 roku.  
 1. Na wnioski Oddziałów Zagłębie i Myszków, Zarząd Okręgu podjął Uchwałę i przydzielił te Oddziały do istniejącego Rejonu Lotowego WOLBROM od dnia 26.03.2019 roku.
 1. Następne Zebranie Zarządu Okręgu odbędzie się w dniu 16.04.2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Olkuszu.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego !!!


Dodano 17 marca 2019 o godz. 08:00

W dniu 16.03.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód. Frekwencja delegatów na Zebraniu wyniosła 96%. Zostały wybrane nowe władze Okręgu na kadencję 2019 – 2022, które przedstawiają się następująco :

Zarząd Okręgu Śląsk – Wschód:

Janik Henryk – Prezes Zarządu Okręgu

Maj Zbigniew – V-ce Prezes ds. Lotowych

Łaskawiec Włodzimierz – V-ce Prezes ds. Finansowych

Sosiński Władysław – V-ce Prezes ds. Gospodarczych

Dziurkowski Jacek – Sekretarz

Oleksiak Zbigniew – członek

Stasiurka Jerzy – członek

Węglewski Rafał – członek

Wilk Czesław – członek

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Mania Jerzy – Przewodniczący

Jarosz Mirosław – Z-ca

Gadula Jarosław – Sekretarz

Oleksy Jarosław – członek

Szota Edward – członek

 

Okręgowa Komisja Dyscyplinarna:

Grzyb Lechosław – Przewodniczący

Pawłowski Józef – Z-ca

Wilkosz Kazimierz – Sekretarz

Nawrot Jacek – członek

Oliwa Rafał – członek

 

Delegaci Okręgu na Krajowy Walny Zjazd Delegatów:

Janik Henryk

Dziurkowski Jacek

 

Podczas Zebrania zostały podjęte i zatwierdzone ważne Uchwały dla działalności całego Okręgu:

 1. Na loty w kategorii maraton, w pierwszej kolejności będą wybierane do transportu kabiny mające stały monitoring. Odloty gołębi mają być monitorowane.
 2. Od sezonu 2020 do końca kadencji 2022, będą organizowane loty okręgowe przy wspólnym starcie całego okręgu tj. 4 x 500 km, 3 x 700 km, 1 x 1000 km (jeżeli będzie organizowana przez Zarząd Główny).
 3. W sezonie 2019 roku będzie zorganizowane Mistrzostwo Okręgowe Gołębi Rocznych, 5 pierwszych roczniaków z całego spisu z lotów od 100km do 600 km, liczone z list oddziałowych na bazie 20%.
 4. W sezonie 2019 roku będzie zorganizowany Lot Okręgowy Gołębi Młodych z miejscowości Pyrzyce (wspólnie z lotem organizowanym przez Oddział Radzionków). Będzie można jednocześnie uczestniczyć w dwóch współzawodnictwach : Lot nagrodowy Okręgu Śląsk-Wschód i lot nagrodowy organizowanym przez Oddział Radzionków.
 5. Wprowadzono dodatkowe sponsorowane mistrzostwo szybkościowe gołębi dorosłych z lotów okręgowych w 2019 roku : 10 pierwszych z całości z dwóch lotów 500 km, 8 pierwszych z całości z dwóch lotów 700 km i 3 pierwsze z całości z lotu 1000 km. Obliczenia z list okręgowych na bazie 25 %.

UWAGA - pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Okręgu, odbędzie się w dniu 26.03.2019 roku (wtorek) o godz.17.00 w Olkuszu. Obecność wszystkich członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA.


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu !!!


Dodano 6 marca 2019 o godz. 07:40

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu Śląsk - Wschód, odbędzie się w dniu 16.03.2019 roku (sobota) o godz.10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Obecność nowo wybranych delegatów z Oddziałów - OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów PZHGP Okręgu Śląsk - Wschód

Olkusz – dn. 16.03.2019 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych hodowców.
 2. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 4. Wybór 3 - 5 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 - 5 osób, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów)
 6. Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2018 i całą kadencję 2015 - 2018 :

- Prezesa Zarządu Okręgu,  V-ce Prezesa ds. Lotowych,  V-ce Prezesa ds.        Gospodarczych, Sekretarza Zarządu,  V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2018 i całą kadencję 2015 - 2018, głosowanie na absolutorium,
 5. Przerwa 15 minut
 6. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Okręgu, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku, wybory :

      - Prezesa Okręgu,

      - Zarządu Okręgu ( 6 - 8 osób ),

      - Okręgowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na KWZD (przysługuje 2 delegatów),

 1. Wybór 3- 5  osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania list wyborczych ),
 2. Wybór 3 - 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Okręgu ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie)
 3. Wybór 5 - 9 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Okręgu ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 4. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu Śląsk-Wschód na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 5. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 6. Zakończenie zebrania.

Lista Delegatów Okręgu Śląsk - Wschód

wybranych w Oddziałach na kadencję 2019 – 2022 rok

 

Lp

Nazwisko i Imię Delegata

Oddział :

 1.  

Baran Mirosław

Oddział Jaworzno

 1.  

Barczyk Jarosław

Oddział Wolbrom

 1.  

Bogacz Ryszard

Oddział Trzebinia

 1.  

Cieśla Zdzisław

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Czerniak Ireneusz

Oddział Bukowno

 1.  

Dziurkowski Jacek

Oddział Zagłębie

 1.  

Gadula Jarosław

Oddział Zagłębie

 1.  

Głogowski Mieczysław

Oddział Trzebinia

 1.  

Grzyb Lechosław

Oddział Zagłębie

 1.  

Gurbała Robert

Oddział Myszków

 1.  

Janik Henryk

Oddział Jaworzno

 1.  

Jarosz Mirosław

Oddział Jaworzno

 1.  

Kajdzik Tomasz

Oddział Zagłębie

 1.  

Kapusta Jacek

Oddział Trzebinia

 1.  

Kowalski Ireneusz

Oddział Zagłębie

 1.  

Kupiec Rafał

Oddział Olkusz

 1.  

Kurek Roman

Oddział Myszków

 1.  

Łaskawiec Włodzimierz

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Maj Zbigniew

Oddział Bukowno

 1.  

Mania Jerzy

Oddział Dąbrowa Górnicza 1

 1.  

Matyja Jerzy

Oddział Myszków

 1.  

Mączka Paweł

Oddział Dąbrowa Górnicza 1

 1.  

Nawrot Jacek

Oddział Zagłębie

 1.  

Nowak Krystian

Oddział Myszków

 1.  

Oleksiak Zbigniew

Oddział Myszków

 1.  

Oleksy Jarosław

Oddział Zagłębie

 1.  

Oliwa Rafał

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Pasich Jarosław

Oddział Wolbrom

 1.  

Pawlik Rafał

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Pawłowski Józef

Oddział Dąbrowa Górnicza 1

 1.  

Pietruszka Marcin

Oddział Olkusz

 1.  

Piwowarczyk Adam

Oddział Myszków

 1.  

Ptasiński Adam

Oddział Trzebinia

 1.  

Pukiel Andrzej

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Raczyński Roman

Oddział Dąbrowa Górnicza 1

 1.  

Radosz Sławomir

Oddział Zagłębie

 1.  

Sęk Marcin

Oddział Trzebinia

 1.  

Sosiński Władysław

Oddział Zagłębie

 1.  

Stasiuka Jerzy

Oddział Wolbrom

 1.  

Szota Edward

Oddział Wolbrom

 1.  

Szota Michał

Oddział Wolbrom

 1.  

Szota Tomasz

Oddział Wolbrom

 1.  

Tokarczyk Wiesław

Oddział Trzebinia

 1.  

Tomkowicz Andrzej

Oddział Bukowno

 1.  

Węglewski Rafał

Oddział Jura – Łazy

 1.  

Wilk Czesław

Oddział Dąbrowa Górnicza 1

 1.  

Wilkosz Kazimierz

Oddział Jaworzno

 1.  

Zamrzycki Paweł

Oddział Zagłębie

 1.  

Zieliński Stanisław

Oddział Jaworzno

 1.  

Żak Jerzy

Oddział Olkusz

 

         

UWAGA - informacja z ostatniej chwili.

Pilnie, do dnia 12.03.2019 roku, Oddziały złożą pisemne zamówienia na obrączki rodowe na rok 2020 do kol. Włodzimierza Łaskawca V-ce Prezesa Okręgu d/s Finansowych.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 11