Aktualności


Weryfikacja Okręgowa złożónych wyników gołębi dorosłych 2021 !!!


Dodano 1 września 2021 o godz. 16:50

 

Weryfikacja Okręgowa złożonych wyników lotowych gołębi dorosłych, odbędzie się w dniu 04.09.2021 roku (sobota) o godz.10.00 w siedzibie Okręgu - Jaworzno ul. Zagrody 2 (dzielnica Dobra). 

Weryfikacji wyników dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów d/s Lotowych wszystkich Oddziałów, których obecność na weryfikacji jest -  O B O W I Ą Z K O W A !!! 

Komisja weryfikacyjna będzie działać pod przewodnictwem p.o. V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych kol. Władysława Sosińskiego (kontakt telefoniczny 693754475)

 

V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych - Wł. Sosiński


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 17 sierpnia 2021 o godz. 21:38

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 16.08.2021 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

1. W terminie do dnia 30.08.2021 roku (poniedziałek) do godz.18.00, przedstawiciele podległych Oddziałów, dostarczą do siedziby Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, dokumentację lotową gołębi dorosłych swoich hodowców do wszystkich współzawodnictw. Do mistrzostwa tradycyjnego Okręgu, GMP, Intermistrzostwa, kat. A, B, C, M, Roczne, Dwuletnie DERBY do mistrzostw Okręgowych, Regionalnych i Ogólnopolskich. Dostarczone dokumenty muszą zostać wcześniej dogłębnie zweryfikowane w Oddziałach, posortowane, podzielone i przygotowane do dalszej kontroli w Okręgu. Do Okręgu należy przekazać pełną dokumentację lotową danych hodowców, którzy zostali sklasyfikowani w pozycjach od 1 miejsca do 8 miejsca w każdej kategorii współzawodnictw Okręgowych. Należy skompletować : plany lotów gołębi dorosłych, listy konkursowe, potwierdzenia odlotów, protokoły z Punktów Wkładań (wszystkich w Oddziale), protokoły pierwszych przyporządkowań z systemów ESK i każde następne po zmianie obrączki kontrolnej, listy startowe i listy zegarowe hodowców, karty wyników sporządzone przez obliczeniowca. Uwaga - Ważne - karty wyników danego hodowcy muszą być przez niego osobiście podpisane. Dokumentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie zweryfikowane i nie przygotowane w Oddziałach, nie będą uznane i zostaną zwrócone do Oddziałów. Prosimy o poważne potraktowanie tej informacji !!!

Podany termin jest ostateczny i nie będzie innych terminów !!!!

Po dostarczeniu dokumentacji, w terminie późniejszym, zostanie przeprowadzona Okręgowa Weryfikacja przekazanych wyników i dokumentacji lotowych. Weryfikacji dokona Okręgowa Komisja Lotowa składająca się z V-ce Prezesów Oddziałów d/s Lotowych, których uczestnictwo w weryfikacji jest OBOWIĄZKOWE !!!! Termin weryfikacji zostanie podany w najbliższym czasie.

2. Uchwalono organizację w Okręgu lotu dodatkowego-nagrodowego gołębi młodych „ GUBIN 2021 " . Lot został zaplanowany na dzień 19.09.2021 roku. Seria typowana 10/7. Zostanie nagrodzonych co najmniej 15 najlepszych serii z listy okręgowej. Szczegóły organizacji lotu zostaną podane w terminie późniejszym.

3. Zmiany organizacyjne pełnionych funkcji w Zarządzie Okręgu :

- Kol. Zbigniew Maj  - V-ce Prezes Okręgu ds. Lotowych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął rezygnację. Pozostał członkiem Zarządu Okręgu.

- Na wniosek Prezesa, powierzono obowiązki, do końca kadencji Zarządu, na funkcję V-ce Prezesa Okręgu ds. Lotowych kol. Władysławowi Sosińskiemu, który dotychczas pełnił funkcję V-ce Prezesa Okręgu ds. Gospodarczych.

- Na wniosek Prezesa, powierzono obowiązki, do końca kadencji Zarządu, na funkcję V-ce Prezesa Okręgu ds. Gospodarczych kol. Rafałowi Węglewskiemu, który dotychczas pełnił funkcję członka Zarządu Okręgu.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 14 sierpnia 2021 o godz. 15:34

 

W dniu 16.08.2021 roku (poniedziałek) o godz. 19.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA !!!

W planie Zebrania :

- omówienie i realizacja bieżących sprawy Okręgu,

- przygotowanie pełnej dokumentacji z lotu Roosendaal, celem przekazania do Zarządu Głównego.

 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Wstępne kategorie 2021


Dodano 10 sierpnia 2021 o godz. 22:12

W zakładce  Wyniki Lotowe znajdują się wstępne wyniki w kategoriach A,B,C,M,GMP,INTER,Derby okręgu Śląsk-Wschód


Roosendaal+ Roczne


Dodano 2 sierpnia 2021 o godz. 23:37

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu Roosendaal

W zakładce Wyniki Lotowe znajdują się wyniki z mistrzostwa okręgowego gołębi rocznych

 

Przypomnienie - OWZD dn. 07.08.2021 r !!!!


Dodano 2 sierpnia 2021 o godz. 15:21

 

PRZYPOMNIENIE !!!  W dniu 07.08.2021 roku (sobota) o godz. 10.00 w Okręgowym Domu Związkowym w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, celem rozliczenia 2020 roku. Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Oddziałach i przybycie na Zebranie. 

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

 Delegatów PZHGP Okręgu Śląsk - Wschód

Jaworzno – dn. 07.08.2021 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych hodowców.
 2. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 4. Wybór 3 - 5 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 - 5 osób, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów)
 6. Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2020 :
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2020, głosowanie na absolutorium,
 11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu Śląsk-Wschód na rok 2021, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 12. Sprawy organizacyjne Okręgu,
 13. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 14. Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

       Zarządu Okręgu                                                                      Zarządu Okręgu

 


Otwarcie zegarów z lotu Roosendaal !!!


Dodano 30 lipca 2021 o godz. 09:29

 

UWAGA !!!  Otwarcie zegarow z Lotu Narodowego ROOSENDAAL odbędzie się w dniu 30.07.2021 roku o godz. 18.00.

Rejon 1 Okręgu Śląsk-Wschód otwiera zegary na Punkcie Wkładań w Trzebinii ul.Ochronkowa (Plac Targowy)

Rejon 2 Okręgu Śląsk-Wschód otwiera zegary na Punkcie Wkładań w Siewierzu ul. Bema 1 (Wspólnota Leśno-Gruntowa)

Prosimy o powiadomienie uczestników lotu i zainteresowanych kolegów hodowców w Oddziałach.

 

Dobry Lot - Prezes H.Janik

 

 


Otwarcie zegarów z lotu Roosendaal !!!


Dodano 29 lipca 2021 o godz. 21:25

 

Wszystkie Oddziały Okręgu Śląsk-Wschód, które brały udział w Locie Narodowych z ROOSENDAAL, otwierają zegary w piątek dn. 30.07.2021 roku o godz. 18.00. Jest już na tyle gołębi, że konkurs został wyczerpany.

Dobry Lot - Prezes H. Janik


Wyniki rejonowe+ współzawodnictwa


Dodano 29 lipca 2021 o godz. 20:38

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu Brandenburg 3  rejonu 1 oraz Wollin 3  rejonu 2

W zakładce Wyniki Lotowe znajdują się współzawodnictwa okręgowe oraz rejonowe.

 

Komunikat - start gołębi !!!


Dodano 24 lipca 2021 o godz. 07:10

 

Start gołębi Okręgu Śląsk - Wschód (sobota) dn. 24.07.2021 r :

 

Rejon nr 1 - Brandenburg godz. 6.10

Rejon nr 2 - Wollin godz. 6.20

Lot Narodowy - Roosendaal godz. 6.15

 

Prosimy Oddziały o przystosowanie otwarcia zegarów stosownie do rodzaju lotu.

 

Dobry Lot - Zb. Maj


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 22 lipca 2021 o godz. 08:29

 

UWAGA !!!      UWAGA !!!       UWAGA !!!

Decyzją większości Oddziałów (decydujący głos Prezesa), lot okręgowy 500km, zostaje przesunięty na SOBOTĘ dn. 24.07.2021 roku. Koszowanie na lot w piątek.

Prosimy o powiadomienie hodowców w Oddziałach.

 

Prezes Zarządu Okręgu - Henryk Janik

 

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu Żary Rejonu 2 oraz w zakładce Wyniki Lotowe współzawodnictwa rejonu 2

 

Wyniki okręgowe i rejonowe Kaltenkirchen 2


Dodano 15 lipca 2021 o godz. 21:36

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki okręgowe i rejonowe z lotu Kaltenkirchen 2 oraz lotu dodatkowego sponsorowanego Żagań.

W zakładce "Wyniki Lotowe" zostały umieszczone klasyfikacje Rejonu 2, ze wstępnych obliczeń typowanych 10/5 z list oddziałowych oraz mistrzostwo Dadatkowe-Sponsorowane z list Rejonowych.


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 15 lipca 2021 o godz. 15:30

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 12.07.2021 roku, dokonano stosownych ustaleń i podjęto Uchwały tj:

1. Lot Narodowy BRUKSELA 2021. W Okręgu Śląsk-Wschód zostało zgłoszonych na ten lot 810 sztuk gołębi. Gołębie zabierze kabina lotowa Oddziału Bielsko Biała. Koszt uczestnictwa w locie wynosi 7.00 zł/szt. Ustanowiono jeden Punkt Wkładania na ten lot w Trzebinii ul. Ochronkowa (Plac Targowy). Koszowania odbędzie się w dniu 22.07.2021 roku (czwartek) w godz. 6.30 – 8.00. Odjazd kabiny godz. 8.30.

2. Wszystkie Oddziały do dnia 07.08.2021 roku dostarczą do Okręgu papierowe spisy 50-tek gołębi młodych oraz Plan Lotów gołębi młodych, podpisane i opieczętowane przez uprawnionych przedstawicieli Zarządów Oddziałów.

3. UWAGA !!!  W dniu 07.08.2021 roku (sobota) o godz. 10.00 w Okręgowym Domu Związkowym w Jaworznie ul. Zagrody 2, zostanie przeprowadzone Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, celem rozliczenia 2020 roku. Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Oddziałach i przybycie na Zebranie. Plan zebrania zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Start KALTENKIRCHEN 2 !!!


Dodano 11 lipca 2021 o godz. 07:10

 

Gołębie całego Okręgu Śląsk Wschód wystartowały z miejscowości  Kaltenkirchen o godz. 6.05 przy słonecznej pogodzie.             Razem - 6930szt 

 

 

 

Dobry Lot - Zbigniew Maj


Lot Kaltenkirchen 2 - czekamy!!!


Dodano 10 lipca 2021 o godz. 10:21

Uwaga ze względu na brak poprawy pogody, gołębie Okręgu Śląsk Wschód oczekują na wypuszczenie w Kaltenkirchen do dnia jutrzejszego. Zostaną nakarmione i napojone.

V-ce Prezes d/s Lotowych Zbigniew Maj


Lot Kaltenkirchen 2 - czekamy!!!


Dodano 10 lipca 2021 o godz. 08:43

Gołębie Okręgu Śląsk Wschód oczekują w Kaltenkirchen na poprawę warunków pogodowych. Jak tylko warunki się wyklarują będzie start. V-ce Prezes d/s Lotowych Zbigniew Maj

Wyniki Żary Rejon 2


Dodano 8 lipca 2021 o godz. 21:56

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu Żary Rejonu 2


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 8 lipca 2021 o godz. 05:39

 

W dniu 12.07.2021 roku (poniedziałek) o godz. 19.00, w siedzibie Okręgu w Jaworznie ul. Zagrody 2, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA !!!

W planie Zebrania :

- omówienie i realizacja bieżących sprawy Okręgu,

 

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Wyniki okręgowe Kaltenkirchen 1


Dodano 1 lipca 2021 o godz. 21:36

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki okręgowe z lotu Kaltenkirchen 1.

 

Wyniki Kaltenkirchen 1 rejon 1+rejon 2 oraz Żary rejon 2


Dodano 28 czerwca 2021 o godz. 22:41

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu Kaltenkirchen rejonu 1 i 2 oraz Żary rejonu 2

 


Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 16